Make a Booking

About us

 

K PARK PHUKET ตั้งอยู่บนถนนกระบี่ ตำบลตลาดเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ด้วยพื้นที่ขนาด 4 ไร่ในย่านใจกลางเมืองเก่า ที่ถูกรายล้อมไปด้วยแหล่งชุมชนของคนท้องถิ่น สถานศึกษา สถานที่ราชการ อาคารสำนักงาน ถนนสายอนุรักษ์ และแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของเมืองภูเก็ต

K PARK PHUKET บริหารงานโดย ดร. ศิริภัทรา คูสุวรรณ ณ ระนอง และคุณไตรรัตน์ คูสุวรรณ ณ ระนอง สองพี่น้องทายาทกลุ่มบริษัท เพิร์ล จำกัด ทั้ง 2 ท่านเป็นศิษย์เก่าของโรงเรียนสตรีภูเก็ตและภูเก็ตวิทยาลัย ก่อนเดินทางไปศึกษาต่อยังต่างประเทศ โดย ดร. ศิริภัทรา คูสุวรรณ ณ ระนอง ได้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี โท และเอกจากมหาวิทยาลัยอ๊อกซ์ฟอร์ด ประเทศอังกฤษ สำหรับคุณไตรรัตน์ คูสุวรรณ ณ ระนอง ได้สำเร็จการศึกษาด้านการบริหารและการโรงแรมจากมหาวิทยาลัยไวด์เนอร์ ประเทศสหรัฐอเมริกาด้วยความรักและความมุ่งมั่นที่อยากจะมอบโอกาสทางการศึกษา ตลอดจนต้องการพัฒนาและผลักดันให้มีพื้นที่แห่งการเรียนรู้สำหรับทุกคนในครอบครัว จึงเป็นที่มาของการเริ่มต้นโครงการ K PARK PHUKET โครงการที่จะได้เปิดพื้นที่แห่งการเรียนรู้ พบปะ แบ่งปัน และเปิดโอกาสให้เด็กๆ ได้มีพื้นที่ในการทำกิจกรรมที่หลากหลาย รอบด้าน ตลอดจนได้ลอง ได้ค้นหาเพื่อค้นพบกับประสบการณ์ใหม่ที่ไม่ได้จำกัดไว้เฉพาะในพื้นที่ของห้องเรียนแต่เป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้ท่ามกลางธรรมชาติที่เป็นมิตรและปลอดภัย

K PARK PHUKET คือ คอมมูนิตี้มอลล์ขนาดเล็กที่อบอุ่น ซึ่งประกอบไปด้วยศูนย์ส่งเสริมพัฒนาการเด็ก สถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ ร้านค้า ร้านอาหาร ร้านกาแฟ ตลอดจนพื้นที่สำหรับการพบปะ ห้องสัมมนา ลานกิจกรรม และสนามเด็กเล่น ภายใต้สถาปัตยกรรมและการออกแบบที่เป็นมิตร ปลอดภัย เอาใจใส่ในทุกๆ รายละเอียดท่ามกลางภูมิทัศน์ของสวนสวยใจกลางเมืองเก่าของจังหวัดภูเก็ต

K PARK PHUKET พื้นที่แห่งการเรียนรู้ของทุกครอบครัวท่ามกลางธรรมชาติและสถาปัตยกรรมที่เป็นมิตรและปลอดภัย

 

 

K PARK PHUKET is located on Krabi Road in Phuket City on large plot of l and in the center of the his toric and cultural Old Town. The community is surrounded by local residents, schools, government offices and office buildings on a conservation road that is a major tourist attraction of Phuket.

K PARK PHUKET is managed by Dr. Siripat Kusuwan Na Ranong and Khun Trairut Kusuwan Na Ranong, the two heirs of Pearl Group Co., Ltd. Both are alumnus of Phuket Women’s College and Phuket College. Dr. Siripat Kusuwan Na Ranong graduated from the University of Oxford, in the UK with a BA and Master’s degree, and Trirat Kusuwan Na Ranong graduated from the University of Wuppertal, in the United States.

With love and commitment to education opportunities, they want to develop and promote a learning area for everyone in the family. This is the inspiration behind the K PARK PHUKET project.

The project will open a learning area, a place to meet and share opportunities for children. There are plenty of activities for children to discover new experiences that are not limited to the classroom but within a safe and friendly learning environment.

K PARK PHUKET is a small mall community. This includes the Child Development Center, learning institutions, shops, restaurants, cafes, as well as meeting rooms, seminar rooms, patios and playgrounds. The architecture and design are friendly, safe and caring set amongst the l andscape of beautiful gardens in the old town of Phuket.

Subscribe To Our Newsletters