Make a Booking

เตรียมพบกับ… สถาบันสอนคณิตศาสตร์อันดับ 1 ของโลก​ S.A.M Singapore Math

#ComingSoon… เตรียมพบกับ #สถาบันสอนคณิตศาสตร์อันดับ 1 ของโลก​ S.A.M. Singapore Math ซึ่งกำลังจะเปิดตัวอย่างเป็นทางการในโครงการ K PARK PHUKET กับหลักสูตรการเรียนคณิตศาสตร์ที่แตกต่าง โดยเน้นการสร้างทักษะและกระบวนการคิดวิเคราะห์ (Critical Thinking) เพื่อให้เด็กๆ เข้าใจในพื้นฐานทางคณิตศาสต์ และเปิดโอกาสให้ได้เรียนรู้การแก้ปัญหาด้วยวิธีการที่หลากหลาย (Holistic Approach) มากกว่าการมุ่งหาคำตอบ ด้วยวิธีแก้โจทย์ที่เห็นเป็นภาพ เพื่อสร้างความมั่นใจในวิธีคิด และทำให้เด็กๆ มีทัศนคติที่ดี พร้อมสำหรับการนำความรู้ไปประยุกต์ใช้จริงในวันข้างหน้า
S.A.M. Singapore Math แตกต่างอย่างไร
#CertifiedTrainers การให้คำแนะนำที่ดี ไม่เน้นการหาคำตอบมากเกินไป เพื่อฝึกให้เด็กคิด สร้างความเชื่อมั่นและทำให้เขากล้าหาวิธีที่เหมาะสมในการหาคำตอบได้อย่างอิสระ
#SmallClasses การเรียนเป็นกลุ่มขนาดเล็กไม่เกิน 5 คน ทำให้มั่นใจได้ว่าเด็กๆ จะมีส่วนร่วมได้ดีกว่าและสามารถติดตามความก้าวหน้าของเด็กแต่ละคนได้อย่างใกล้ชิด
#IndividualisedLessons บทเรียนเฉพาะของเด็กๆ แต่ละคนที่แตกต่างกันไปตามความยากง่ายและความท้าทายของการเรียนรู้
#Worksheets มีการออกแบบตำราเรียนและแบบฝึกหัดอย่างพิถีพิถัน เพื่อความเชื่อมโยงและต่อเนื่องของบทเรียน
#HomeworkSession คาบเรียนพิเศษสำหรับเด็กๆ ที่ต้องการฝึกฝนทำแบบฝึกหัดกับการดูแลของผู้ฝึกสอนที่ผ่านการรับรอง
#UniqueStep-UpApproach การสอนที่เข้าใจง่ายด้วย Number Bonds, Bar Model และเทคนิคมากมายที่จะได้ช่วยสร้างความมั่นใจให้เด็กๆ สนุกกับการเรียน

สำหรับคุณพ่อคุณแม่ที่มีน้องๆ ในวัยอนุบาลจนถึงระดับประถมศึกษา ที่ต้องการพาน้องๆ มาทดสอบหรือลงทะเบียนเรียนในหลักสูตรการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ที่ได้รับการยอมรับในกว่า 20 ประเทศทั่วโลกของ S.A.M. Singapore Maths สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่

https://www.facebook.com/SingaporeMathKParkPhuket/

ก่อนพบกันเต็มรูปแบบภายในโครงการ K PARK PHUKET ในเดือนตุลาคมนี้

www.kparkphuket.com
#Family #Nature #Learning #Kpark #Phuket #SAM #SingaporeMaths #Maths #Activityforkids #Classes #คณิตศาสตร์สำหรับเด็ก #โรงเรียน #สอนพิเศษ #ภูเก็ต #อนุบาล #ประถม

บทความอื่นๆ

Subscribe To Our Newsletters