Make a Booking

ประกาศรายชื่อนักแข่งที่สมัครลงทะเบียน ชำระเงิน และยืนยันตนแล้ว

ประกาศรายชื่อนักแข่งจักรยานขาไถ Phuket Balance Bike Championship 2022 ที่ได้ทำการสมัครลงทะเบียน ชำระเงินค่าสมัคร และยืนยันตนด้วยใบเกิดกับทางทีมงานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

 

วันที่ 21-31 พฤษภาคม

สนามแข่งขันจะจัดเตรียมไว้ให้น้องๆ ได้ลงซ้อมก่อนแข่งที่ชั้น 1 หน้าร้าน Lush ภายในพื้นที่ของ Central Phuket Floresta (มีบริการให้เช่ายืมรถจักรยานขาไถ หรือเลือกซื้อจักรยานขาไถและอุปกรณ์เสริมในราคาพิเศษ)

 

วันเสาร์ที่ 28 พฤษภาคม

สามารถพาน้องๆ มาลงสนามเพื่อฝึกซ้อมการปล่อยตัวกับเพื่อนๆ ก่อนการลงแข่งจริงได้ ระหว่างเวลา 15.00-18.00 น.

15.00-16.00 น.  ซ้อมปล่อยตัวจากจุด Start แบบคละรุ่นอายุ

มาก่อนได้ลงก่อน เล่นซ้ำได้ ฝึกปล่อยตัวกับรุ่นพี่และรุ่นน้อง ไม่แบ่งอายุ

16.00-18.00 น. แบ่งกลุ่มซ้อมปล่อยตัวตามรุ่นอายุ

 

วันอาทิตย์ที่ 29 พฤษภาคม

ช่วงเช้ารบกวนผู้ปกครองตรวจ ATK ให้กับน้องๆ และแจ้งผลการตรวจกับแอดมินผ่านทานไลน์ https://lin.ee/p4a8S9e หรือช่องทางอื่นๆ ที่ท่านได้ทำการลงทะเบียนสมัคร ก่อนการลงทะเบียนรับป้ายชื่อเพื่อเข้าสนามแข่งในวันอาทิตย์ที่ 29 พฤษภาคม 2565 (รวมถึงผู้ปกครองในรุ่น A ที่จะลงสนามแข่งขันด้วย ส่วนผู้ปกครองและเพื่อนๆ ที่มาร่วมเชียร์รอบสนามแข่งไม่ต้องแจ้งผลการตรวจ ATK แต่จะต้องผ่านจุดคัดกรองของทางเซ็นทรัล ภูเก็ต ฟลอเรสต้า ก่อนเข้าพื้นที่)

 

ปีนี้จัดการแข่งขันแบบแยกให้จบทีละรุ่นรายการ เพื่อลดความแออัดตามตารางเวลา ดังนี้

 

กำหนดการแข่งขันและกิจกรรมภายในบริเวณงาน ในวันอาทิตย์ที่ 29 พฤษภาคม 2565

13.00-14.00 น. ลงทะเบียนและเริ่มการแข่งขันรุ่น A 2-3 ปี

14.00-15.00 น. ลงทะเบียนและเริ่มการแข่งขันรุ่น B 3-4 ปี

15.00-16.00 น. ลงทะเบียนและเริ่มการแข่งขันรุ่น C 4-5 ปี

16.00-17.00 น. ลงทะเบียนและเริ่มการแข่งขันรุ่น D 5-7 ปี

(นักแข่งควรมาก่อนเวลาประมาณ 15 นาที เพื่อลงทะเบียนก่อนเริ่มการแข่งขัน)

 

รายชื่อนักแข่งที่สมัครลงทะเบียน ชำระเงิน และยืนยันตนแล้ว

 

รุ่น A : อายุไม่เกิน 3 ปี
(ผู้ปกครองลงสนามแข่งขันด้วยได้ 1 ท่าน)

 1. Riva : Riva John Poulsen
 2. Heart : ด.ช. ภูวิศ อรรถทรัพย์
 3. Bacon : ด.ช. จารุเดช สุนทรทิพย์
 4. Achi : ด.ช. อชิรญาณ์ ศรีศักดินา
 5. TRYN : ด.ช. ตฤณ เหลือกาฬ
 6. Ashita : ด.ช. อชิตะ ดุลพินิจพัฒนา
 7. Fanfan : ด.ญ. ธารใส แซ่เว่ย
 8. Janjaokha : ด.ญ. เสบียงบุญ บุณยสิทธิโสภณ
 9. LAYTON : ด.ช. ภูริพรรธน์ สุวรรณกุลภัทร์
 10. ALPHA : ด.ช. กฤษฎ์ วิรัตน์
 11. mugen : ด.ช.​ ณ​นิรันดร์​ วัชร​พร​ธนา​รัตน์
 12. Max : ด.ช.นรภัทร ลีลากิจรุ่งเรือง
 13. Henry : ด.ช. ปัณณรุจน์   อรุณเมธินเมศร์
 14. Reemy : ด.ญ. อัจญรินทร์ ใบกาเด็น
 15. Akin : ด.ช.นันทพัทธ์ พันธ์กำเหนิด
 16. Ashi : ด.ช. อชิระ จันทร์เสน
 17. Tyme : ด.ช.ภูวรินทร์ ตันติทวีวัฒนา
 18. GAMIN : ด.ช.ชยกร แซ่หงอ
 19. Plon-ake : ด.ช.พชรพล สีหมัด
 20. LUCA : ด.ช. ปัณณวิชญ์ พึ่งแรง
 21. Yabera : ด.ญ. เกวรินทร์ มะประสิด
 22. Barry : ด.ช.วุฒิภัทร เสียงหย่อง
 23. Sobir : ด.ช.ซอบีร เกื้อชาติ
 24. Yakom : ด.ช. ภครพล ขจรเกียรตินุกูล
 25. Licha :  ด.ญ.พันธ์ณิกา ศักดิ์พานิช
 26. Phupha : ดช.ภูผา จันทโร
 27. Nara : ดญ.นารา จันทโร
 28. AQIL : ดช. อาคิล พันธ์ฉลาด
 29. anchan : ด.ญ. ภิญญาพัชญ์ จินณรัตน์
 30. sangnuea : ด.ช.ภากร​ โรจนวิภาค

 

รุ่น B : อายุ 3-4 ปี

 1. Winner : ด.ช. ณัชพล ลูกจันทร์
 2. Skye Carter : ด.ช. สกาย คาเตอร์
 3. Beatle : ด.ช. ธนภพ สงฤทธิ์
 4. PRU : ด.ช. ดีบุก จิระนคร
 5. Mangkorn : ด.ช. ณัฐชานนท์ เอนกธรรมพินิจ
 6. KRIT : ด.ช. นพธวัช ลิ่มบุตร
 7. Nine : ด.ช. ภูมินทร์ เพชรมณี
 8. Quinlan : Quinlan Brelsford- Ross
 9. Cher : Nareuranun Jarutuntigun
 10. Ashita : ด.ช. อชิตะ ดุลพินิจพัฒนา (เพิ่มรุ่น)
 11. Garmin : ด.ช. อนันต์กรณ์ บุญช่วย
 12. PROUD : ด.ญ. พิมพ์ชนก อุดมทรัพย์
 13. Bambi : ด.ญ. นันท์นภัส จันทระ
 14. Boone : ด.ญ. บุญ หล่อประเสริฐชัย
 15. TYME : ด.ช. คมวรัตม์  ทองเสมอ
 16. Aydin : ด.ช. เอดิน แก้วยอด
 17. Arthur : Arthur Hill
 18. ADEL : ด.ช. นนทพัทธ์ เชื้อสมัน
 19. Cooper : ด.ญ. เวธกา ทัศนวิริยกุล
 20. Korn : ด.ช.กรณ์  ตั้งชีววัฒนกุล
 21. Reemy : ด.ญ. อัจญรินทร์ ใบกาเด็น (เพิ่มรุ่น)
 22. POKPONG : ด.ช ธรรศธ​รณ์​ วงษ์​วิจารณ์
 23. Zen : ด.ช.อัครวัฒน์ อร่ามวิทย์
 24. Anna : ด.ญ. สสิริญ คงทอง
 25. Porsche : ด.ช.กรวิชญ์ พรหมจรรย์
 26. Nicha : ด.ญ. ณิชา เอ่งฉ้วน
 27. TeibTo : ด.ช. ธาวิธ สาเมือง
 28. Phukhao : ด.ช. ภูดิท ชิดเชี่ยว
 29. Aclair : พิมพ์ธชา ชิดเชี่ยว
 30. Pine : ดญ.ชญานิศา รักมาก

 

รุ่น C : อายุ 4-5 ปี

 1. Pream :  ด.ช. ณภัทร คลายคลี่
 2. GAWE : ด.ช.ตาณ ตุรงคราวี (เพิ่มรุ่น)
 3. KRIT : ด.ช. นพธวัช ลิ่มบุตร (เพิ่มรุ่น)
 4. Jedi : ด.ช. ปัณณวิชญ์ สุหัตถาพร
 5. Dinie : ด.ญ. ธิชาร์ ตันติวัชริยกุล
 6. Patrick : ด.ช. ปกรกฤษ​ วงศ์วิจิตราภรณ์​
 7. Winner : ด.ช. ณัชพล ลูกจันทร์ (เพิ่มรุ่น)
 8. PRU : ด.ช. ดีบุก จิระนคร (เพิ่มรุ่น)
 9. NASSNEEN : ด.ญ. นัซนีน ใบกาเด็น
 10. Wahn : ด.ช. กงพัด ชนะวัฒน์
 11. NITROUS​ : ด.ช. ปวริศร์​ กวินกิจ​
 12. Maya : Maiia Chulkova
 13. Oscar : ด.ช. ออสก้า ริชาร์ด เบ็ทฮิลล์
 14. BEAM : Krittipong Khoo-Aroon
 15. Army : ด.ญ. อชิณิรินทร์ อูมาสะ
 16. Boeing : ด.ช.กฤษณพล เลิศสุวพิพัฒน์
 17. Kunatt : ด.ช. คุณัชญ์ สมนาม
 18. FAHAN : ด.ช. อัครวัฒน์ หมาดเส็น
 19. Pawing : ด.ช.ภูปวิณ ปฐมภาคย์
 20. Paii : ด.ช.อกิระ ตุลยกุล
 21. Anis : ด.ช.ณัฐพัชร์ ศรีรัตน์
 22. NICE : ด.ช. อัครวินท์ อิงคะวระ
 23. Insha : ด.ญ.อิณชาอ์ เสกสรรค์
 24. Poom : ด.ช. ภูมิ พฤกษ์รังษี
 25. Kin : ด.ช. ธาวิน รัตนดิลก ณ ภูเก็ต
 26. ALYN : ด.ช.อริญนช์ ชื่นพิมลชาญกิจ
 27. Baogui : ด.ช.ดุจกรณ์ ชื่นพิมลชาญกิจ
 28. Lily : ด.ญ. ลิลลี่ โคพ
 29. KAO : ด.ช. เตชินท์ มายะการ (เพิ่มรุ่น)
 30. Everest : Everest Hill

 

รุ่น D : อายุ 5-7 ปี

 1. Fuji : ด.ช. ภาคิณ สงวนพร
 2. Lukas : ด.ช. ลูกัสโทบี้จูเนียร์ ลินเดลล์
 3. Marwyn : ด.ช. ปัณณธร หน่อสกูล
 4. Jedi : ด.ช. ปัณณวิชญ์ สุหัตถาพร (เพิ่มรุ่น)
 5. Micca : ด.ช. ศริตวรรธน์ ตันติวัชริยกุล
 6. Jinny : ด.ญ. พัฒน์ณิชา ตันพงศ์เจริญ
 7. PANG : ด.ญ. จิรฉัตร สันติสกุลพงษ์
 8. Google : ด.ช. กีรติ ศรีวิพัฒน์
 9. Proud : ด.ญ. ปาณิศา ทองสมบัติ
 10. Piathip : ด.ญ. ญาณภัทร แก้วคำ
 11. Na-Phat : ด.ช. ชินณพัทธ์ แถมยิ้ม
 12. Bibim : ด.ช. ศรุตนันต์ จันทระ
 13. Peem : ด.ช. ภีม สู่สุข
 14. NASSNEEN : ด.ญ. นัซนีน ใบกาเด็น (เพิ่มรุ่น)
 15. Saint : ด.ช.อัครเศรษฐา อร่ามวิทย์
 16. Airbus : ด.ช. ชนกันต์ หาญพานิช
 17. A-TE : ด.ช. ชณกัณต์ แซ่ฉั่ว
 18. Phawin : ด.ช. พิชาชาญ บุญโกย
 19. Anchor : Anchor Hill
 20. FOCUS : ด.ญ.วิรินทร์ลดา ประยูรยงค์

 

การจัดการแข่งขัน Phuket Balance Bike Championship 2022 ถูกจัดขึ้นภายใต้กฎกติกาและระเบียบการแข่งขันของทาง CRUZEE BIKE การตัดสินใดๆ ของทางคณะกรรมการจึงถือว่าเป็นที่สิ้นสุด หากท่านข้อมีสอบถามสามารถติดต่อกับทีมงานของเราผ่านทางไลน์ https://lin.ee/p4a8S9e หรือโทร. 081-466-9992

 

สำหรับครอบครัวที่เดินทางมาจากต่างจังหวัด สามารถจองห้องพักราคาพิเศษ ของทางโรงแรมเพิร์ล ภูเก็ต พร้อมสิทธิพิเศษ Late Check Out ได้ถึงเวลา 18.00 น. คือแข่งขันเสร็จแล้วค่อยพาน้องกลับไปอาบน้ำ Check Out ออกไปเดินถนนคนเดินก่อนกลับบ้านได้เลย เป็นห้องพักแบบ Premium Deluxe Room พร้อมอาหารเช้าสำหรับ 2 ท่าน ที่ Pearl Hotel Phuket ราคาพิเศษเพียง 1,000 บาท เดินทางสะดวกเพียง 10 นาทีโดยรถยนต์จาก ศูนย์การค้า Central Phuket Floresta สนามแข่งขัน หรือเดินเท้าออกไปเพียง 5 นาที เพื่อท่องเที่ยวพักผ่อนและเดินชมย่านเมืองเก่าของภูเก็ตในยามกลางวัน และถนนคนเดินในยามเย็น
สำรองห้องพักได้แล้ววันนี้ที่
Facebook Inbox : https://www.facebook.com/pearlhotelphuket
E-mail : reservations@pearlhotel.co.th
Tell : 076-211044

ขอขอบคุณทุกครอบครัวที่ได้สมัครลงทะเบียนและเดินทางมาร่วมกิจกรรม กรุณาเว้นระยะห่าง สวมหน้ากากอนามัย และรักษาความสะอาดเพื่อสุขอนามัยที่ดีของทุกครอบครัว และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้มีโอกาสพบกันใหม่อีกครั้งในสนามแข่งขันต่อไป

 

ขอบพระคุณครับ

บทความอื่นๆ

Subscribe To Our Newsletters