Make a Booking

ประกาศรับสมัครนักแข่งจักรยานขาไถในรายการ PHUKET MINI X GAMES 2022

รายละเอียดการจัดงาน
PHUKET MINI X GAMES 2022 : Balance Bike Championship

24 December 2022

 

เปิดรับสมัคร 22 พฤศจิกายน – 20 ธันวาคม 2565

Open for registration on 22 November – 20 December 2022

(ขออนุญาตปิดรับสมัครในบางรุ่นก่อนกำหนดเมื่อมีผู้สมัครครบจำนวนเพื่อแบ่งกลุ่มการแข่งขัน)

We reserve the right not to accept any more applicants in some race categories before the deadline if the maximum number of applicants for those categories are reached.

เปิดสนามให้ลงเล่นและซ้อมก่อนการแข่งขัน 22-24 ธันวาคม 2565

The race track is open to practice before the competition on 22-24 December 2022

แจ้งกลุ่มการแข่งขัน 21 ธันวาคม 2565

Announcement of competitor name list on 21 December 2022

แข่งขันจริง 24 ธันวาคม 2565

The actual competition will take place on 24 December 2022

 

เปิดรับสมัครใน 5 รุ่น (สามารถลงเพิ่มรุ่นอายุที่สูงกว่าได้)

Open for registration in 5 levels (can register to cross the level which is higher)

 

Class A :

BABY รุ่นอายุ ต่ำกว่า 2.6 ปี + ผู้ปกครอง 1 ท่าน (รวมชายหญิง) (เกิด 25/06/2020 เป็นต้นไป)

BABY level, below 2.6 years old + 1 adult (supervision) (for boys and girls) born 25/06/20 onwards.

Class B :

FRESHY รุ่นอายุ 2.6-3 ปี (รวมชายหญิง) 2.6-3 Years (birthdate 25/12/19-24/06/20)

FRESHY level, Age 2.6-3 years old (for boys and girls) birthdate 25/12/19-24/06/20

Class C :

JUNIOR รุ่นอายุ 3-4 ปี (รวมชายหญิง) 3-4 Years (birthdate 25/12/18–24/12/19)

JUNIOR level, Age 3-4 years old (for boys and girls) birthdate 25/12/18–24/12/19

Class D :

SENIOR รุ่นอายุ 4-5 ปี (รวมชายหญิง) 4-5 Years (birthdate 25/12/17-24/12/18)

SENIOR level, Age 4-5 years old (for boys and girls) birthdate 25/12/17-24/12/18

Class E :

EXPERT รุ่นอายุ 5-7 ปี (รวมชายหญิง) 5-7 Years (birthdate 24/12/15-23/12/17)

EXPERT level, Age 5-7 years old (for boys and girls) birthdate 24/12/15-23/12/17

 

นับอายุวันที่แข่ง 24 ธันวาคม 2565 เป็นเกณฑ์กำหนด.

Ages of the competitors will be counted as of 24 December 2022.

 

Early bird registration fee period 22-30 Nov 22

ค่าสมัครรุ่นละ 590 บาท

Registration Fee: 590 Baht during 22-30 Nov 22

(ป้ายชื่อ เหรียญรางวัล และเกียรติบัตร – เฉพาะ 150 ท่านแรก)

(Inclusive of name tag, medal and certificate)

 

Normal registration fee period 1-20 Dec 22

ค่าสมัครรุ่นละ 690 บาท

Registration Fee: 690 Baht during 1-20 Dec 22

(ป้ายชื่อ เหรียญรางวัล และเกียรติบัตร – เฉพาะ 150 ท่านแรก)

(Inclusive of name tag, medal and certificate)

 

ค่าสมัครข้ามรุ่นที่สูงกว่า ชำระเพิ่ม 300 บาท

Registration fee for cross registration to another level/ category: 300 Baht.

สงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าสมัครทุกกรณี

All registration fees are non-refundable.

 

#สนามแข่งขัน
สนามแข่งขันชั่วคราว บริเวณชั้น 2 ของ Limelight Avenue Phuket
Google Map : https://goo.gl/maps/vonCF6S7U7tDWGij7

 

#the race

The temporary race track is on level 2 of Limelight Avenue Phuket.

Google Map : https://goo.gl/maps/2iU2uRPSeYiAHKdT8

 

ข้อมูลเบื้องต้น : เป็นสนามอินดอร์ ปูพรม พื้นที่ปิด (ขนาดโดยประมาณ)

 

#การแข่งขัน
การแข่งขันจะแบ่งออกเป็น 3 รอบ หรือมากกว่าแล้วแต่กรณี
คือรอบคัดเลือก qualifying round
รอบรองชนะเลิศ semifinals round
และรอบชิงชนะเลิศ final round

 

#competition

For each race category, there may be at least 3 rounds of more depending on the number of applicants:

-qualifying round

-semifinals round

-final round

 

จุดปล่อยตัวจะมีไม้กั้น ใช้เสียงสัญญาณการปล่อยตัวแบบเดียวกันกับสนามแข่งขันของ Cruzee Thailand (เป็นเสียงดนตรีเพื่อให้เด็กๆ นับจังหวะเองก่อนปล่อยตัว)

 

โดยจะมีการแรนด้อมเพื่อแบ่งกลุ่มนักแข่งออกเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 4-5 คน เพื่อปล่อยตัวพร้อมกันในรอบคัดเลือกก่อนคัดเอาผู้ชนะในอันดับที่ 1 หรือ อันดับที่ 1 และ 2 แล้วแต่กรณีเพื่อผ่านเข้ารอบไปทำการแข่งขันกับผู้ผ่านการคัดเลือกจากกลุ่มอื่นๆ จนเหลือผู้เข้าแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศ คัดเลือกผู้ชนะในอันดับที่ 1-2-3-4 เพื่อรับรางวัลจากกิจกรรมการแข่งขัน

 

We will randomly divide the racers into 4-5 people per ground, and release at the same time in qualifying round then we will select the winner from each round, or the top two winners in each round, as the case may be. Then the these winners will compete in the next round of the competition.

 

การจัดการแข่งขันในครั้งนี้ จัดขึ้นในวันเสาร์ จึงไม่มีการนัดซ้อมก่อนการแข่งขันจริงเหมือนครั้งก่อนๆ

 

นักแข่งทุกคนจะได้รับสิทธิ์จับสลาก 1 ครั้ง (วันที่เดินทางมาลงทะเบียนรับป้ายชื่อ) เพื่อลุ้นรับของขวัญภายในงานดังนี้

  1. Garmin Vivosport Smartwatch 1 รางวัล มูลค่า 7,290 บาท
  2. กระเป๋าจักรยาน Cruzee Balance Bike 2 รางวัล มูลค่า รางวัลละ 1,890 บาท
  3. ของขวัญจากโรงแรมเพิร์ล ภูเก็ต 1 รางวัล
  4. ของขวัญจาก K PARK PHUKET 1 รางวัล
  5. ของขวัญจาก Gymboree Play & Music Phuket 1 รางวัล
  6. ของขวัญจากโรงเรียนสหศิลป์สากล ภูเก็ต A Little Club 1 รางวัล
  7. ของขวัญจากโรงเรียนสอนเทควันโด Gurion Gym Taekwondo 1 รางวัล
  8. ของขวัญจากโรงเรียนสอนคณิตศาสตร์ SAM Sigapore Math at K PARK PHUKET 1 รางวัล

 

ตารางการแข่งขัน (เป็นเวลาโดยประมาณ กรุณาแสตนด์บายรอเรียกชื่อตามรอบการแข่งขันภายในบริเวณพื้นที่ที่จัดกิจกรรม)

We will try to keep all competitions within the time specified. All competitors should wait for their names to be called into competition within the competition area.

 

วันเสาร์ที่ 24 ธันวาคม 2565

Saturday 24 December 2022

เวลา 12.30 – 13.00 น.

Class A :

BABY รุ่นอายุ ต่ำกว่า 2.6 ปี + ผู้ปกครอง 1 ท่าน (รวมชายหญิง) (เกิด 25/06/2020 เป็นต้นไป)

BABY level, below 2.6 years old + 1 adult (supervision) (for boys and girls) born 25/06/20 onwards.

 

เวลา 13.00-13.30 น.

Class B :

FRESHY รุ่นอายุ 2.6-3 ปี (รวมชายหญิง) 2.6-3 Years (birthdate 25/12/19-24/06/20)

FRESHY level, Age 2.6-3 years old (for boys and girls) birthdate 25/12/19-24/06/20

 

เวลา 13.30-14.00 น.

Class C :

JUNIOR รุ่นอายุ 3-4 ปี (รวมชายหญิง) 3-4 Years (birthdate 25/12/18–24/12/19)

JUNIOR level, Age 3-4 years old (for boys and girls) birthdate 25/12/18–24/12/19

 

เวลา 14.00-14.30 น.

Class D :

SENIOR รุ่นอายุ 4-5 ปี (รวมชายหญิง) 4-5 Years (birthdate 25/12/17-24/12/18)

SENIOR level, Age 4-5 years old (for boys and girls) birthdate 25/12/17-24/12/18

 

เวลา 14.30-15.00 น.

Class E :

EXPERT รุ่นอายุ 5-7 ปี (รวมชายหญิง) 5-7 Years (birthdate 24/12/15-23/12/17)

EXPERT level, Age 5-7 years old (for boys and girls) birthdate 24/12/15-23/12/17

 

15.45 น. พิธีมอบรางวัลโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต

Award Presentation

 

#กติกาการแข่งขัน
เป็นการแข่งขันแบบเปิด สามารถเข้าร่วมการแข่งขันได้ทุกแบรนด์ แต่งจักรยานบาลานซ์ไบค์ได้ แต่สงวนสิทธิเฉพาะล้อขนาด 12 นิ้วเท่านั้น

#rules of the competition

Competitors with any brand of balance bikes can join the competition. The bike can be decorated however, only bikes with 12inch wheels can be used.

 

ผู้เข้าแข่งขันจะต้องแต่งกายด้วยชุดและอุปกรณ์ที่มีความปลอดภัยก่อนทำการแข่งขันทุกครั้ง โดยนักแข่งจะต้องสวมหมวกกันน็อคและรองเท้าผ้าใบ สำหรับสนับศอก สนับเข่า ถุงมือ และหน้ากากอนามัยให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ปกครอง

The competitors have to wear safety equipment when joining the races:

-Helmet (compulsory)

-Sneaker (compulsory)

-Gloves (optional)

-Knee pads, Elbow pads (optional)

-Mask (optional)

 

มาตรการด้านการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ทางผู้จัดจะได้จัดเตรียมเครื่องตรวจวัดอุณหภูมิและเจลแอลกอฮอล์ไว้บริการ ยังไม่มีข้อกำหนดเรื่องการตรวจและแสดงผล ATK เว้นแต่จะมีประกาศเพิ่มเติมจากทางจังหวัด

 

#ของรางวัล
ในแต่ละรุ่นการแข่งขันจะมีผู้ชนะและได้รับรางวัลอันดับ 1-2-3-4 ซึ่งมีรายการของรางวัลดังนี้

#Award

For each category, the winners will receive the following prizes:

 

ชนะเลิศอันดับ 1 – The Winner
ถ้วยรางวัลเกียรติยศผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต พร้อมเงินรางวัลมูลค่า 1,000 บาท

และตุ๊กตา Nong Joong น้องจุ้ง มาสคอตประจำเมืองภูเก็ต

Pearl Hotel Phuket มอบบัตรของขวัญสำหรับรับประทานอาหารจีนที่ภัตตาคาร Rooftop บนชั้นที่ 12 ของโรงแรมเพิร์ล ภูเก็ต มูลค่า 300 บาท
Gurion Gym Taekwondo มอบบัตรของขวัญสำหรับเรียนเทควันโดฟรี 1 เดือน มูลค่า 2,000 บาท
A Little Club มอบบัตรของขวัญสำหรับเรียนเต้นและเรียนทำอาหาร มูลค่า 1,200 บาท
SAM Singapore Math มอบบัตรของขวัญสำหรับเรียนเสริมทักษะทางคณิตศาตร์ มูลค่า 1,400 บาท
Gymboree Play & Music Phuket มอบบัตรของขวัญสำหรับเรียนเสริมพัฒนาการเด็ก มูลค่า 1,200 บาท
PAL Café มอบบัตรของขวัญสำหรับซื้อเครื่องดื่ม มูลค่า 100 บาท

Dolphins Bay Phuket โชว์โลมาภูเก็ต มอบบัตรชมโชว์โลมามูลค่า 500 บาท

เสื้อยืดที่ระลึกการแข่งขันจากทาง QUIKSILVER จำนวน 1 ตัว

 

รองชนะเลิศอันดับ 1
ถ้วยรางวัลเกียรติยศผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต พร้อมเงินรางวัลมูลค่า 800 บาท
Pearl Hotel Phuket มอบบัตรของขวัญสำหรับรับประทานอาหารจีนที่ภัตตาคาร Rooftop บนชั้นที่ 12 ของโรงแรมเพิร์ล ภูเก็ต มูลค่า 300 บาท
Gurion Gym Taekwondo มอบบัตรของขวัญสำหรับเรียนเทควันโดฟรี 1 เดือน มูลค่า 2,000 บาท
A Little Club มอบบัตรของขวัญสำหรับเรียนเต้นและเรียนทำอาหาร มูลค่า 800 บาท
SAM Singapore Math มอบบัตรของขวัญสำหรับเรียนเสริมทักษะทางคณิตศาตร์ มูลค่า 1,400 บาท
Gymboree Play & Music Phuket มอบบัตรของขวัญสำหรับเรียนเสริมพัฒนาการเด็ก มูลค่า 1,200 บาท
PAL Café มอบบัตรของขวัญสำหรับซื้อเครื่องดื่มมูลค่า 100 บาท
Dolphins Bay Phuket โชว์โลมาภูเก็ต มอบบัตรชมโชว์โลมามูลค่า 500 บาท

เสื้อยืดที่ระลึกการแข่งขันจากทาง QUIKSILVER จำนวน 1 ตัว

 

รองชนะเลิศอันดับ 2
ถ้วยรางวัลเกียรติยศผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต พร้อมเงินรางวัลมูลค่า 500 บาท
Pearl Hotel Phuket มอบบัตรของขวัญสำหรับรับประทานอาหารจีนที่ภัตตาคาร Rooftop บนชั้นที่ 12 ของโรงแรมเพิร์ล ภูเก็ต มูลค่า 300 บาท
Gurion Gym Taekwondo มอบบัตรของขวัญสำหรับเรียนเทควันโดฟรี 1 เดือน มูลค่า 2,000 บาท
A Little Club มอบบัตรของขวัญสำหรับเรียนเต้น มูลค่า 800 บาท
SAM Sigpore Math มอบบัตรของขวัญสำหรับเรียนเสริมทักษะทางคณิตศาตร์ มูลค่า 1,400 บาท
Gymboree Play & Music Phuket มอบบัตรของขวัญสำหรับเรียนเสริมพัฒนาการเด็ก มูลค่า 1,200 บาท
PAL Café มอบบัตรของขวัญสำหรับซื้อเครื่องดื่ม มูลค่า 100 บาท
Dolphins Bay Phuket โชว์โลมาภูเก็ต มอบบัตรชมโชว์โลมามูลค่า 500 บาท

เสื้อยืดที่ระลึกการแข่งขันจากทาง QUIKSILVER จำนวน 1 ตัว

 

รองชนะเลิศอันดับ 3
ถ้วยรางวัลเกียรติยศผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต พร้อมเงินรางวัลมูลค่า 300 บาท

Pearl Hotel Phuket มอบบัตรของขวัญสำหรับรับประทานอาหารจีนที่ภัตตาคาร Rooftop บนชั้นที่ 12 ของโรงแรมเพิร์ล ภูเก็ต มูลค่า 300 บาท
Gurion Gym Taekwondo มอบบัตรของขวัญสำหรับเรียนเทควันโดฟรี 1 เดือน มูลค่า 2,000 บาท
A Little Club มอบบัตรของขวัญสำหรับเรียนเต้น มูลค่า 800 บาท
SAM Sigpore Math มอบบัตรของขวัญสำหรับเรียนเสริมทักษะทางคณิตศาตร์ มูลค่า 1,400 บาท
Gymboree Play & Music Phuket มอบบัตรของขวัญสำหรับเรียนเสริมพัฒนาการเด็ก มูลค่า 1,200 บาท
PAL Café มอบบัตรของขวัญสำหรับซื้อเครื่องดื่ม มูลค่า 100 บาท
Dolphins Bay Phuket โชว์โลมาภูเก็ต มอบบัตรชมโชว์โลมามูลค่า 500 บาท

เสื้อยืดที่ระลึกการแข่งขันจากทาง QUIKSILVER จำนวน 1 ตัว

 

สมัครแข่งขันผ่านไลน์ที่ https://lin.ee/p4a8S9e หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่โทร. 081-466-9992

Apply for competition via LINE: https://lin.ee/p4a8S9e or ask for more information by calling 081-466-9992

 

สำหรับครอบครัวที่เดินทางมาจากต่างจังหวัด สามารถจองห้องพักราคาพิเศษ ของทาง Pearl Hotel Phuket พร้อมสิทธิพิเศษ Late Check Out ได้ถึงเวลา 19.00 น. คือแข่งขันเสร็จแล้วค่อยพาน้องกลับไปอาบน้ำ Check Out แล้วออกไปเดินชมย่านเมืองเก่าของจังหวัดภูเก็ต หรือสำหรับนักแข่งที่ชนะการแข่งขันและได้รับรางวัลสามารถนำ Gift Voucher ที่ได้รับมารับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคารอาหารจีน Rooftop บนชั้นที่ 12 ของทางโรงแรมได้เลย
ห้องพัก Premium Deluxe Room พร้อมอาหารเช้าสำหรับ 2 ท่าน ที่ Pearl Hotel Phuket ราคาพิเศษเพียง 1,000 บาท เดินเท้าออกไปเพียง 5 นาที เพื่อท่องเที่ยวพักผ่อนและเดินชมย่านเมืองเก่าของภูเก็ตในยามกลางวัน และถนนคนเดินในยามเย็น (วันอาทิตย์)
(โรงแรมอยู่ห่างจาก Limelight Avenue Phuket สนามแข่งขัน ประมาณ 550 เมตร เดินทางด้วยรถยนต์ใช้เวลาประมาณ 2 นาที หรือเดินเท้า 7 นาที)
สำรองห้องพักได้แล้ววันนี้ที่
Facebook Inbox : https://www.facebook.com/pearlhotelphuket
E-mail : reservations@pearlhotel.co.th
Tell : 076-211044

PHUKET MINI X GAMES 2022 : Balance Bike Championship 2022 จัดโดย กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา / จังหวัดภูเก็ต / การกีฬาแห่งประเทศไทย / สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต / สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดภูเก็ต / ชมรมภูเก็ตเอ็กซ์ตรีม / Limelight Avenue Phuket / K Park PhuketCruzee Bike / ร่วมสนับสนุนการจัดกิจกรรมโดย Gymboree Play & Music Phuket / A Little Club / Gurion Gym Taekwondo / PAL Café  / SAM Sigpore Math / Pearl Hotel Phuket / Zogumi Nutrimune

 

การจัดการแข่งขัน PHUKET MINI X GAMES 2022 : Balance Bike Championship 2022 ถูกจัดขึ้นด้วยความมุ่งหวังที่จะได้สร้างพื้นที่แห่งการเรียนรู้ ส่งเสริมพัฒนาการตามช่วงวัย และมอบประสบการณ์ที่ดีที่สุดให้กับเด็กๆ และทุกคนในครอบครัว กฎกติกาและระเบียบข้อบังคับเป็นไปตามรูปแบบการจัดการแข่งขันของทาง Cruzee Thailand การตัดสินใดๆ ของทางคณะกรรมการถือว่าเป็นที่สิ้นสุด หากท่านข้อมีสอบถามสามารถติดต่อกับทีมงานของเราผ่านทางไลน์ https://lin.ee/p4a8S9e หรือโทร. 081-466-9992

บทความอื่นๆ

Subscribe To Our Newsletters