Make a Booking

Porto de Phuket Balance Bike Championship 2023

ประกาศรายชื่อนักแข่งที่สมัครลงทะเบียน ชำระเงิน และยืนยันตนแล้ว

ประกาศรายชื่อนักแข่งจักรยานบาลานซ์ไบค์ในรายการ Porto de Phuket Balance Bike Championship 2023 ที่ได้ทำการสมัครลงทะเบียน ชำระเงินค่าสมัคร และยืนยันตนด้วยใบเกิดกับทางทีมงานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

 

สนามแข่งขันในครั้งนี้เป็นสนามแบบกลางแจ้ง พื้นคอนกรีตราดยางมะตอย และมีทางลาด หากเด็กๆ ล้มอาจจะทำให้ได้รับบาดเจ็บ การสวมอุปกรณ์ป้องกันจึงเป็นสิ่งสำคัญ

 

รายชื่อนักแข่งที่สมัครลงทะเบียน ชำระเงิน และยืนยันตนแล้ว

 

Class A :

BABY level, below 2.6 years old + 1 adult (supervision) (for boys and girls)

 1. A01 : Patrick Jirapatr Suthapong 1.10 ขวบ (24)
 2. A02 : Poom Phumiphat khlaikhlee 2.0 ขวบ (24)
 3. A03 : น้องเปรม ด.ช. ชนกันต์ วิฑูรย์พิศาลศิลป์ 2.1 ขวบ (28)
 4. A04 : PHEM ด.ช.รพีพงษ์ จีนนา 2.5 ขวบ ()
 5. A05 : ADIL ด.ช. อันดาลิฟ อาแวสือแม 2.2 ขวบ (24)
 6. A06 : KHALIS ด.ช.อรรถสิทธิ์  บุญแต่ง 2.4 ขวบ (24)
 7. A07 : Angpao ด.ช. ปฏิพันธ์ ถิรเตียวสกลุ 2.2 ขวบ (24)
 8. A08 : Lexlive Master Aleksey Maksimov 2.3 Years Old (26)
 9. A09 : CHARLES ด.ช. ฌาน เครือสนิท 2.2 ขวบ (24)
 10. A10 : Martin ด.ช. ธฤต วรรณวิจิตร 2.5 ขวบ (24)

ปิดรับลงทะเบียนเพื่อแบ่งกลุ่มการแข่งขัน ตามรายชื่อผู้เข้าร่วมการแข่งขันในข้างต้น สำหรับคุณพ่อคุณแม่ท่านใดที่ต้องการเข้าร่วมกิจกรรมสามารถสมัครเข้าร่วมการแข่งขันแบบ Fun Race เพิ่มเติมได้ โดยจะเป็นการสมัครเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันในรอบแรก รอบคัดเลือกเพียงรอบเดียว และผู้สมัครจะไม่มีสิทธิผ่านเข้ารอบอื่นต่อไป (ไม่มีสิทธิได้รับถ้วยรางวัล) เพื่อสงวนสิทธิให้กับนักแข่งที่สมัครและลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมตามวันและเวลาที่กำหนด แต่ในขณะเดียวกันทางผู้จัดต้องการเปิดโอกาสให้กับน้องๆ นักแข่งหน้าใหม่ที่ไปร่วมสนุกในการซ้อมที่สนามแข่งขันแล้วอยากเข้าร่วมการแข่งขันในวันงาน รวมไปถึงชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในพื้นที่และต้องการเข้าร่วมกิจกรรมแต่อาจจะไม่ทราบข่าวสารการรับสมัคร และไปรอสมัครที่สนามแข่งขัน เหมือนกิจกรรมในหลายครั้งที่ผ่านมา

 

Class B :

FRESHY level, Age 2.6-2.11 years old (for boys and girls)

 1. B01 : Moo Hong ด.ช. พชร เอ่งฉ้วน 2.11 ขวบ (24)
 2. B02 : Design ด.ญ.มิรา ย่องหิ้น 2.8 ขวบ (24)
 3. A06 : KHALIS ด.ช.อรรถสิทธิ์  บุญแต่ง 2.4 ขวบ (เพิ่มรุ่น)
 4. B03 : Chino ด.ช.กฤตณกร พันธุ์สาย 2.6 ขวบ (24)
 5. B04 : Habib ด.ช. มูฮัมหมัด ฮาบีบ เจ๊ะกายอ 2.10 ขวบ (28)
 6. B05 : Chester ด.ช. ชวกฤษ  ภิรมย์ 2.10 ขวบ (24)
 7. B06 : justin ด.ช. กรรตชัย ทองด้วง 2.6 ขวบ (24)
 8. B07 : Peach ด.ญ. พีชญา จินดาวงค์ 2.10 ขวบ (26)
 9. B08 : SHAN ด.ช. กิจจาชาญ ทองเสมอ 2.8 ขวบ (24)
 10. B09 : Noah Master Noah Krieg 2.7 Years Old (26)
 11. FUN RACE : Mark PYZHAK 2.10 Years Old ()
 12. FUN RACE : Jamie Jamie Nico Clayburn 2.9 Years Ols ()

ปิดรับลงทะเบียนเพื่อแบ่งกลุ่มการแข่งขัน ตามรายชื่อผู้เข้าร่วมการแข่งขันในข้างต้น สำหรับคุณพ่อคุณแม่ท่านใดที่ต้องการเข้าร่วมกิจกรรมสามารถสมัครเข้าร่วมการแข่งขันแบบ Fun Race เพิ่มเติมได้ โดยจะเป็นการสมัครเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันในรอบแรก รอบคัดเลือกเพียงรอบเดียว และผู้สมัครจะไม่มีสิทธิผ่านเข้ารอบอื่นต่อไป (ไม่มีสิทธิได้รับถ้วยรางวัล) เพื่อสงวนสิทธิให้กับนักแข่งที่สมัครและลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมตามวันและเวลาที่กำหนด แต่ในขณะเดียวกันทางผู้จัดต้องการเปิดโอกาสให้กับน้องๆ นักแข่งหน้าใหม่ที่ไปร่วมสนุกในการซ้อมที่สนามแข่งขันแล้วอยากเข้าร่วมการแข่งขันในวันงาน รวมไปถึงชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในพื้นที่และต้องการเข้าร่วมกิจกรรมแต่อาจจะไม่ทราบข่าวสารการรับสมัคร และไปรอสมัครที่สนามแข่งขัน เหมือนกิจกรรมในหลายครั้งที่ผ่านมา

 

Class C :

JUNIOR level, Age 3 years old (for boys and girls)

 1. C01 : Ashita ด.ช.อชิตะ ดุลพินิจพัฒนา 3.8 ขวบ (26)
 2. C02 : Matang ด.ช. ญาณกร พลีไพล 3.0 ขวบ (26)
 3. C03 : Tian Tian Master Tianshi Yang 3.5 Years Old (24)
 4. C04 : Anchan ด.ญ. ภิญญาพัชญ์ จินณรัตน์ 3.8 ขวบ (28)
 5. C05 : Henry ด.ช. ปัณณรุจน์ อรุณเมธินเมศร์ 3.2 ขวบ ()
 6. C06 : Isaac Master Andaman Isaac Ernst 3.1 Years Old (24)
 7. C07 : Jude Master Jude krijewski 3.1 Years Old (24)
 8. C08 : Lukas Master Lukas Dunaevsky 3.1 Years Old (26)
 9. C09 : Riva Master Riva John Poulsen 3.10 Years Old (24)
 10. C10 : PhuThan ด.ช. ธนาฤธ พรหมมานนท์ 3.9 ขวบ (26)
 11. C11 : Hoorbint ด.ญ. ชาฏีบี หนุนอนันต์ 3.11 ขวบ (26)
 12. C12 : Newton ด.ช. ศุภวัสส์ ชาญนิติ 3.9 ขวบ (26)
 13. B01 : Moo Hong ด.ช. พชร เอ่งฉ้วน 2.11 ขวบ (เพิ่มรุ่น)
 14. FUN RACE : Master Radmir Sumedo Khamzin 3.4 Years Old (24)
 15. FUN RACE : KAYAN BENYEBDRI 3.1 Years Old ()

ปิดรับลงทะเบียนเพื่อแบ่งกลุ่มการแข่งขัน ตามรายชื่อผู้เข้าร่วมการแข่งขันในข้างต้น สำหรับคุณพ่อคุณแม่ท่านใดที่ต้องการเข้าร่วมกิจกรรมสามารถสมัครเข้าร่วมการแข่งขันแบบ Fun Race เพิ่มเติมได้ โดยจะเป็นการสมัครเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันในรอบแรก รอบคัดเลือกเพียงรอบเดียว และผู้สมัครจะไม่มีสิทธิผ่านเข้ารอบอื่นต่อไป (ไม่มีสิทธิได้รับถ้วยรางวัล) เพื่อสงวนสิทธิให้กับนักแข่งที่สมัครและลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมตามวันและเวลาที่กำหนด แต่ในขณะเดียวกันทางผู้จัดต้องการเปิดโอกาสให้กับน้องๆ นักแข่งหน้าใหม่ที่ไปร่วมสนุกในการซ้อมที่สนามแข่งขันแล้วอยากเข้าร่วมการแข่งขันในวันงาน รวมไปถึงชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในพื้นที่และต้องการเข้าร่วมกิจกรรมแต่อาจจะไม่ทราบข่าวสารการรับสมัคร และไปรอสมัครที่สนามแข่งขัน เหมือนกิจกรรมในหลายครั้งที่ผ่านมา

 

Class D :

SENIOR level, Age 4 years old (for boys and girls)

 1. D01 : PINE ด.ญ.ชญานิศา รักมาก 4.3 ขวบ (24)
 2. D02 : Tang Tang ด.ช. กิจปกรณ์สันติ อินทรักษ์ 4.5 ขวบ (28)
 3. D03 : KRIT ด.ช.นพธวัช ลิ่มบุตร 4.3 ขวบ (26)
 4. D04 : Winner ด.ช.ณัชพล ลูกจันทร์ 4.2 ขวบ (26)
 5. D05 : Pigul ด.ญ. ณฐชา แถมจันทร์ 4.3 ขวบ (24)
 6. D06 : POKPONG ด.ช ธรรศธ​รณ์​ วงษ์​วิจารณ์ 4.5 ขวบ (26)
 7. D07 : NAME ด.ช. ธีรภัทร หนูชู 4.2 ขวบ (26)
 8. D08 : Quinlan Quinlan Brelsford-Ross 4.9 Years Old (30)
 9. D09 : GAWE ด.ช. ตาณ ตุรงคราวี 4.6 ขวบ (32)
 10. C04 : Anchan ด.ญ. ภิญญาพัชญ์ จินณรัตน์ 3.8 ขวบ (เพิ่มรุ่น)
 11. C10 : PhuThan ด.ช. ธนาฤธ พรหมมานนท์ 3.9 ขวบ (เพิ่มรุ่น)
 12. D10 : LION ด.ช. วรินทร ชีพเรืองรอง 4.7 ขวบ (28)
 13. C12 : Newton ด.ช. ศุภวัสส์ ชาญนิติ 3.9 ขวบ (เพิ่มรุ่น)
 14. D11 : Tawan ด.ช.ณัฐวีร์ กระแจะเจิม 4.3 ขวบ (28)
 15. C11 : Hoorbint ด.ญ. ชาฏีบี หนุนอนันต์ 3.11 ขวบ (เพิ่มรุ่น)
 16. C01 : Ashita ด.ช.อชิตะ ดุลพินิจพัฒนา 3.8 ขวบ (เพิ่มรุ่น)
 17. D12 : TYME ด.ช. คมวรัตม์ ทองเสมอ 4.9 ขวบ (24)
 18. FUN RACE : Olivia Miss Olivia Beer 4.3 Year Old (26)
 19. FUN RACE : Bogdan Pyzhak 4.6 Year Old ()

ปิดรับลงทะเบียนเพื่อแบ่งกลุ่มการแข่งขัน ตามรายชื่อผู้เข้าร่วมการแข่งขันในข้างต้น สำหรับคุณพ่อคุณแม่ท่านใดที่ต้องการเข้าร่วมกิจกรรมสามารถสมัครเข้าร่วมการแข่งขันแบบ Fun Race เพิ่มเติมได้ โดยจะเป็นการสมัครเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันในรอบแรก รอบคัดเลือกเพียงรอบเดียว และผู้สมัครจะไม่มีสิทธิผ่านเข้ารอบอื่นต่อไป (ไม่มีสิทธิได้รับถ้วยรางวัล) เพื่อสงวนสิทธิให้กับนักแข่งที่สมัครและลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมตามวันและเวลาที่กำหนด แต่ในขณะเดียวกันทางผู้จัดต้องการเปิดโอกาสให้กับน้องๆ นักแข่งหน้าใหม่ที่ไปร่วมสนุกในการซ้อมที่สนามแข่งขันแล้วอยากเข้าร่วมการแข่งขันในวันงาน รวมไปถึงชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในพื้นที่และต้องการเข้าร่วมกิจกรรมแต่อาจจะไม่ทราบข่าวสารการรับสมัคร และไปรอสมัครที่สนามแข่งขัน เหมือนกิจกรรมในหลายครั้งที่ผ่านมา

 

Class E :

EXPERT level, Age 5.0-7.0 years old (for boys and girls)

 1. E01 : ART ด.ช. ประคัลภ์ ถิรเตียวสกุล 5.6 ขวบ (28)
 2. E02 : PAOHUE ด.ช. อธิธรรม์ สกุลชิต 6.4 ขวบ (30)
 3. E03 : TINTIN ด.ช. จิรพงศ์ แซ่ตั้น 5.1 ขวบ (30)
 4. E04 : Prod ด.ช.​ ปรพล​ จันทร์ชัน 5.5 ขวบ (28)
 5. D02 : Tang Tang ด.ช. กิจปกรณ์สันติ อินทรักษ์ 4.5 ขวบ (เพิ่มรุ่น)
 6. E05 : น้องชามีม ด.ช. ชามีม เริงสมุทร 5.10 ขวบ (26)
 7. D09 : GAWE ด.ช. ตาณ ตุรงคราวี 4.6 ขวบ (เพิ่มรุ่น)
 8. E06 : Milin ด.ญ. ณิชชยา ลิมปิติ 5.2 ขวบ (30)
 9. E07 : Piathip ด.ญ. ญาณภัทร ระงับพาล 5.11 ขวบ (30) (เพิ่มเติมรายชื่อภายหลัง คุณแม่แจ้งลงทะเบียนและโอนชำระเงินค่าสมัครตามวันที่กำหนด แต่ลืมแจ้งและนำส่งสลิปการชำระเงินค่าสมัคร)

ปิดรับลงทะเบียนเพื่อแบ่งกลุ่มการแข่งขัน ตามรายชื่อผู้เข้าร่วมการแข่งขันในข้างต้น สำหรับคุณพ่อคุณแม่ท่านใดที่ต้องการเข้าร่วมกิจกรรมสามารถสมัครเข้าร่วมการแข่งขันแบบ Fun Race เพิ่มเติมได้ โดยจะเป็นการสมัครเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันในรอบแรก รอบคัดเลือกเพียงรอบเดียว และผู้สมัครจะไม่มีสิทธิผ่านเข้ารอบอื่นต่อไป (ไม่มีสิทธิได้รับถ้วยรางวัล) เพื่อสงวนสิทธิให้กับนักแข่งที่สมัครและลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมตามวันและเวลาที่กำหนด แต่ในขณะเดียวกันทางผู้จัดต้องการเปิดโอกาสให้กับน้องๆ นักแข่งหน้าใหม่ที่ไปร่วมสนุกในการซ้อมที่สนามแข่งขันแล้วอยากเข้าร่วมการแข่งขันในวันงาน รวมไปถึงชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในพื้นที่และต้องการเข้าร่วมกิจกรรมแต่อาจจะไม่ทราบข่าวสารการรับสมัคร และไปรอสมัครที่สนามแข่งขัน เหมือนกิจกรรมในหลายครั้งที่ผ่านมา

 

ปรับผังสนามการแข่งขันใหม่ เป็นการแข่งขัน 2 รอบสนาม ระยะทางรวม 150 เมตร ด้วยเหตุผลด้านความปลอดภัยของน้องๆ นักแข่ง

Porto de Phuket Balance Bike Championship 2023 จัดโดย Porto de Phuket K Park Phuket / Cruzee Bike / ร่วมสนับสนุนการจัดกิจกรรมโดย Gymboree Play & Music Phuket / A Little Club / Gurion Gym Taekwondo / PAL Café  / SAM Sigapore Math / Pearl Hotel Phuket / Dolphins Bay Phuket โชว์โลมาภูเก็ต

 

การจัดการแข่งขัน Porto de Phuket Balance Bike Championship 2023 ถูกจัดขึ้นด้วยความมุ่งหวังที่จะได้สร้างพื้นที่แห่งการเรียนรู้ ส่งเสริมพัฒนาการตามช่วงวัย และมอบประสบการณ์ที่ดีที่สุดให้กับเด็กๆ และทุกคนในครอบครัว กฎกติกาและระเบียบข้อบังคับเป็นไปตามรูปแบบการจัดการแข่งขันของทาง Cruzee Thailand การตัดสินใดๆ ของทางคณะกรรมการถือว่าเป็นที่สิ้นสุด หากท่านข้อมีสอบถามสามารถติดต่อกับทีมงานของเราผ่านทางไลน์ https://lin.ee/p4a8S9e หรือโทร. 081-466-9992

บทความอื่นๆ

Subscribe To Our Newsletters