Make a Booking

Porto de Phuket Balance Bike Championship 2024 – competitor name list

ประกาศรายชื่อนักแข่งที่สมัครลงทะเบียน ชำระเงิน และยืนยันตนแล้ว

ประกาศรายชื่อนักแข่งจักรยานบาลานซ์ไบค์ในรายการ Porto de Phuket Balance Bike Championship 2024 ที่ได้ทำการสมัครลงทะเบียน ชำระเงินค่าสมัคร และยืนยันตนด้วยใบเกิดกับทางทีมงานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

 

สนามแข่งขันในครั้งนี้เป็นสนามแบบกลางแจ้ง พื้นคอนกรีตราดยางมะตอย และมีทางลาด หากเด็กๆ ล้มอาจจะทำให้ได้รับบาดเจ็บ การสวมอุปกรณ์ป้องกันจึงเป็นสิ่งสำคัญ

 

รายชื่อนักแข่งที่สมัครลงทะเบียน ชำระเงิน และยืนยันตนแล้ว

 

Class A :

BABY level, below 2.6 years old + 1 adult (supervision) (for boys and girls)

 1. A01 : PAPER ด.ช. เปรมณัช มีทรัพย์สิริ 2.3 ขวบ (24)
 2. A02 : Ongsa ด.ช. อโรชา สาริกานนท์ 2.5 ขวบ (24)
 3. A03 : Boon ด.ช. บุณย์ บุณยเกียรติ 2.2 ขวบ (24)
 4. A04 : Tawan ด.ช. ธีธัชต คงชนะ 2.4 ขวบ (26)
 5. A05 : Morio Leny Morio Ranno 2.5 ขวบ (28)
 6. A06 : Martin ด.ช. ธยศ อนุยะโต 1.9 ขวบ (24)
 7. A07 : Elsa Tharinee Coquet 1.10 Years Old (24)
 8. A08 : Angpao ด.ช. ปณัย พึ่งแรง 2.1 ขวบ (24)
 9. A09 : Aslan ด.ช.อัสลัน สำราญ 2.5 ขวบ (24)
 10. A10 : Akin ด.ช. อคิณ ถิรจริยาภิบาล 2 ขวบ (24)
 11. A11 : Tigger ด.ช. กรณ์พงศ์ คงแจ่ม 1.7 ขวบ (24)
 12. A12 : NASYA ด.ญ. ธนัญญา  คนึงการ 2.4 ขวบ (24)
 13. A13 : Brave ด.ช. ธีธัช เทพหัสดิน ณ อยุธยา 2.5 ขวบ (24)
 14. A14 : MAX Master Max Youssef 2.2 Years Old (24)
 15. A15 : Khun Khao ด.ช.กฤษฎิ์ภูมิพัฒน์ เรือนแพ 2 ขวบ (24)
 16. A16 : บาซิม ด.ช. ชนกันต์ สัตมัน 2 ขวบ (24)
 17. A17 : ณนนท์ ด.ช. กันตนนท์ จันทร์เสน 1.11 ขวบ (Fun Race)

 

Class B :

FRESHY level, Age 2.6-2.11 years old (for boys and girls)

 1. B01 : Patrick Jirapatr Suthapong 2.9 ขวบ (24)
 2. B02 : Nakhun ด.ช. ปัณณทัต จักรทอง 2.7 ขวบ (26)
 3. B03 : Ava ด.ญ.สุชญา ชีประวัติชัย 2.9 ขวบ (26)
 4. B04 : Marine ด.ญ.มาร์ริริณณ์ เรือนแพ 2.9 ขวบ (24)
 5. B05 : Anda ด.ช. ภูอันดา โสภณสิริรักษ์ 2.7 ขวบ (24)
 6. B06 : A-Kang ด.ช ธนนท์ กันทรประดิษฐ์ 2.6 ขวบ (24)
 7. B07 : Tri ด.ช.ไตรทัพพ์ ชัยรัตน์ 2.8 ขวบ (24)
 8. B08 : Marqez ด.ช. ฤชุวิญญ์ มณีนวล 2.8 ขวบ (24)
 9. B09 : Kaowpad ด.ช. รณกฤต ธนัชวรินธร 2.10 ขวบ (26)
 10. B10 : Tawan ด.ช. ตะวัน อรุณวงศ์ 2.9 ขวบ (24)
 11. B11 : Johann Master Papop Tohboo 2.9 Years Old (28)
 12. A04 : Tawan ด.ช. ธีธัชต คงชนะ 2.4 ขวบ (เพิ่มรุ่น)
 13. A03 : Boon ด.ช. บุณย์ บุณยเกียรติ 2.2 ขวบ (เพิ่มรุ่น)
 14. B12 : Bigboss ด.ช.ปฏิพล เพชรพริ้ม 2.9 ขวบ (24)
 15. B13 : Shaya ด.ญ. ชญา สาริยา 2.6 ขวบ (24)
 16. B14 : ingfah ด.ญ. รินรฎา เป็นสุข 2.6 ขวบ (24)

 

Class C :

JUNIOR level, Age 3 years old (for boys and girls)

 1. C01 : KHALIS ด.ช. อรรถสิทธิ์ บุญแต่ง 3.3 ขวบ (26)
 2. C02 : Moo Hong ด.ช. พชร เอ่งฉ้วน 3.10 ขวบ (24)
 3. C03 : Porjai ด.ญ. วรรมณ แซ่จง 3.11 ขวบ (26)
 4. C04 : Design ด.ญ. มิรา ย่องหิ้น 3.7 ขวบ (26)
 5. C05 : Jayden ด.ช. เจเดน กันตพัฒน์ เกรกกอรี่ 3.4 ขวบ (24)
 6. C06 : Matang ด.ช. ญาณกร พลีไพล 3.11 ขวบ (28)
 7. C07 : James Master James DuBois 3.5 Years Old ()
 8. C08 : Nicholas Master Nicholas Brozynski 3.3 Years Old ()
 9. C09 : ELVIN Master Elvin Solmaz 3.1 Years Old  (24)
 10. C10 : Angpao ด.ช.ปฏิพันธ์ ถิรเตียวสกุล 3.1 ขวบ (26)
 11. C11 : Onsen ด.ช. กิตติเชษฐ์ พิบูลย์สุขยิ่ง 3.10 ขวบ (26)
 12. C12 : Tankhun ด.ช. บุณยภู แสงโรชา 3.8 ขวบ (24)
 13. C13 : PHEM ด.ช. รพีพงษ์ จีนนา 3.4 ขวบ (26)
 14. C14 : Plawan ด.ช. ภูริชญา วิทยาคม 3.1 ขวบ (24)
 15. C15 : Hear-Te ด.ช. คณิศร ดวงแก้ว 3.5 ขวบ (26)
 16. C16 : justin ด.ช. กรรตชัย ทองด้วง 3.6 ขวบ (24)
 17. C17 : Tin ด.ช. กฤติน  ช่วยบำรุง 3 ขวบ (24)
 18. C18 : Singto ด.ช.รัชพล จู้จินดา 3.8 ขวบ (26)
 19. C19 : Bubble ด.ช. ธนภัทร สงฤทธิ์ 3.4 ขวบ (28)
 20. C20 : Prod ด.ช. กิตติภังกรณ์ จริยะเลอพงษ์ 3.6 ขวบ (24)
 21. C21 : JAIDEE ด.ญ. ศรุดา เฟื่องกาญจน์ 3 ขวบ (24)
 22. C22 : อชิ ดช. อชิระ จันทร์เสน 3.10 ขวบ (Fun Race)

 

Class D :

SENIOR level, Age 4 years old (for boys and girls)

 1. D01 : Ashita ด.ช.อชิตะ ดุลพินิจพัฒนา 4.7 ขวบ (28)
 2. D02 : Riva John Poulsen 4.9 Years Old (26)
 3. D03 : KHUNPHON ด.ช. นันทภัทร์ วงค์รัตน์ 4.3 ขวบ (26)
 4. C06 : Matang ด.ช. ญาณกร พลีไพล 3.11 ขวบ (เพิ่มรุ่น)
 5. D04 : Nanon ด.ช. วนัสนนท์ ภาคยาสิทธิ์ 4.1 ขวบ (26)
 6. D05 : MAMMOTH Silanutt Siriwong 4.8 ขวบ (26)
 7. D06 : Pokpong ด.ช. ญาณวุฒิ เดชะพันธ์ 4.10 ขวบ (24)
 8. D07 : Yabira ด.ญ.เกวรินทร์ มะประสิด 4.7 ขวบ (26)
 9. D08 : Anchan ด.ญ. ภิญญาพัชญ์ จินณรัตน์ 4.7 ขวบ (28)
 10. D09 : Harper ด.ช. กุลกวิน พันธ์สน 4.1 ขวบ ()
 11. D10 : Nureen ด.ญ. นูรีน วอลี 4 ขวบ (26)
 12. D11 : Alfie Scott 4 Years Old (Fun Race)
 13. D12 : Zac frizelle 4.11 Year Old (Fun Race)

 

Class E :

EXPERT level, Age 5.0-7.0 years old (for boys and girls)

 1. E01 : Naphat Chinnaphat Thaemyim 6.9 ขวบ (32)
 2. E02 : Anda ด.ช ชวกร ถอนโคกสูง 5.1 ขวบ (24)
 3. E03 : Patrick Master Patrick Brozynski 5.6 Years Old ()
 4. E04 : ART ด.ช. ประคัลภ์ ถิรเตียวสกุล 6.5 ขวบ (28)
 5. E05 : GAWE ด.ช. ตาณ ตุรงคราวี 5.5 ขวบ (32)
 6. E06 : KRIT ด.ช. นพธวัช ลิ่มบุตร 5.2 ขวบ (28)
 7. E07 : Sino ด.ช อาทิตพล สุขแก้ว 5.3 ขวบ (26)
 8. D06 : Pokpong ด.ช. ญาณวุฒิ เดชะพันธ์ 4.10 ขวบ (เพิ่มรุ่น)
 9. E08 : FAOCEE ด.ช. ลภัสดน บุญแต่ง 6.9 ขวบ (28)
 10. E09 : FIFA ด.ช. ธีระภัทร์ ศรีสุวรรณ 5.4 ขวบ (26)
 11. E10 : NAME ด.ช. ธีรภัทร หนูชู 5.1 ขวบ (28)
 12. E11 : ArAr Master Arthur Hill 5.7 Years Old (28)
 13. E12 : Pigul ด.ญ. ณฐชา แถมจันทร์ 5.2 ขวบ (28)
 14. E13 : Jedi ด.ช. ปัณณวิชญ์ สุหัตถาพร 6.0 ขวบ (30)

 

 

Porto de Phuket Balance Bike Championship 2024 จัดโดย Porto de Phuket K Park Phuket / Cruzee Bike / ร่วมสนับสนุนการจัดกิจกรรมโดย Gymboree Play & Music Phuket / A Little Club / Gurion Gym Taekwondo / PAL Café  / SAM Sigapore Math / Pearl Hotel Phuket / Dolphins Bay Phuket โชว์โลมาภูเก็ต

 

การจัดการแข่งขัน Porto de Phuket Balance Bike Championship 2024 ถูกจัดขึ้นด้วยความมุ่งหวังที่จะได้สร้างพื้นที่แห่งการเรียนรู้ ส่งเสริมพัฒนาการตามช่วงวัย และมอบประสบการณ์ที่ดีที่สุดให้กับเด็กๆ และทุกคนในครอบครัว กฎกติกาและระเบียบข้อบังคับเป็นไปตามรูปแบบการจัดการแข่งขันของทาง Cruzee Thailand การตัดสินใดๆ ของทางคณะกรรมการถือว่าเป็นที่สิ้นสุด หากท่านข้อมีสอบถามสามารถติดต่อกับทีมงานของเราผ่านทางไลน์ https://lin.ee/p4a8S9e หรือโทร. 081-466-9992

บทความอื่นๆ

Subscribe To Our Newsletters