Make a Booking

Porto de Phuket Balance Bike Championship 2024

รายละเอียดการจัดกิจกรรมการแข่งขันจักรยานบาลานซ์ไบค์ Porto de Phuket Balance Bike Championship 2024 วันที่ 22-24 March 2024 (สนามกลางแจ้ง แข่งขันบนลานซีเมนต์ลาดยางมะตอย)

 

เปิดรับสมัคร 1-22 มีนาคม 2567

Open for registration on 1-22 March 2024

(ขออนุญาตปิดรับสมัครในบางรุ่นก่อนกำหนดเมื่อมีผู้สมัครครบจำนวนเพื่อแบ่งกลุ่มการแข่งขัน)

We reserve the right not to accept any more applicants in some race categories before the deadline if the maximum number of applicants for those categories are reached.

เปิดสนามให้ลงเล่นและซ้อมก่อนการแข่งขัน 22 มีนาคม 2567

The race track is open to practice before the competition on 22 March 2024

แจ้งกลุ่มการแข่งขัน 23 มีนาคม 2567

Announcement of competitor name list on 23 March 2024

แข่งขันจริง 24 มีนาคม 2567

The actual competition will take place on 24 March 2024

 

เปิดรับสมัครใน 5 รุ่น (สามารถลงเพิ่มรุ่นอายุที่สูงกว่าได้)

Open for registration in 5 levels (can register to cross the level which is higher)

 

Class A :

BABY รุ่นอายุ ต่ำกว่า 2.6 ปี + ผู้ปกครอง 1 ท่าน (รวมชายหญิง)

BABY level, below 2.6 years old + 1 adult (supervision) (for boys and girls)

Class B :

FRESHY รุ่นอายุ 2.6-2.11 ปี (รวมชายหญิง) 2.6-2.11 Years

FRESHY level, Age 2.6-2.11 years old (for boys and girls)

Class C :

JUNIOR รุ่นอายุ 3 ปี (รวมชายหญิง) 3 Years

JUNIOR level, Age 3 years old (for boys and girls)

Class D :

SENIOR รุ่นอายุ 4 ปี (รวมชายหญิง) 4 Years

SENIOR level, Age 4 years old (for boys and girls)

Class E :

EXPERT รุ่นอายุ 5.0-7.0 ปี (รวมชายหญิง) 5.0-7.0 Years

EXPERT level, Age 5.0-7.0 years old (for boys and girls)

 

นับอายุวันที่แข่ง 24 มีนาคม 2567 เป็นเกณฑ์กำหนด.

Ages of the competitors will be counted as of 24 March 2024.

ตรวจสอบอายุของผู้เข้าแข่งขัน ณ วันแข่งขันผ่านทางเว็ปไซต์ https://www.calculator.net/age-calculator.html

 

Early bird registration fee period 1-15 มีนาคม 2567

ค่าสมัครรุ่นละ 690 บาท

Registration Fee: 690 Baht during 1-15 March 2024

(เสื้อที่ระลึก ป้ายชื่อ เหรียญรางวัล  – เฉพาะ 70 ท่านแรก)

(Inclusive of commemorative shirt, name label and medal)

 

Normal registration fee period 16-22 March 2024

ค่าสมัครรุ่นละ 790 บาท

Registration Fee: 790 Baht during 16-22 March 2024

(เสื้อที่ระลึก ป้ายชื่อ เหรียญรางวัล  – เฉพาะ 70 ท่านแรก)

(Inclusive of commemorative shirt, name label and medal)

 

ค่าสมัครข้ามรุ่นที่สูงกว่า ชำระเพิ่ม 300 บาท

Registration fee for cross registration to another level/ category: 300 Baht.

 

สงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าสมัครทุกกรณี

All registration fees are non-refundable.

#สนามแข่งขัน
แจ้งปรับผังสนามการแข่งขันใหม่ เป็นการแข่งขัน 2 รอบสนาม ระยะทางรวม 150 เมตร ด้วยเหตุผลด้านความปลอดภัยของน้องๆ นักแข่ง
Google Map : https://goo.gl/maps/mtK9UBiaWkkcyXKLA

 

#the race

The temporary race track at  Porto de Phuket.

Google Map : https://goo.gl/maps/mtK9UBiaWkkcyXKLA

 

#ของที่ระลึก

สำหรับผู้สมัคร 100 ท่านแรก รับฟรีของที่ระลึกดังนี้

เสื้อที่ระลึกการแข่งขันคุณภาพดี พร้อมลายพิมพ์พิเศษที่ออกแบบมาเพื่อการแข่งขันครั้งนี้โดยเฉพาะ

ป้ายชื่อนักแข่งดีไซน์สุดเท่อ้างอิงแบบตามเสื้อที่ระลึก คงทน สวยงาม

เหรียญรางวัล

(เป็นเหรียญ finisher จะได้รับตอนเข้าเส้นชัย)

#special souvenir!

For the first 100 applicants, get special souvenirs (commemorative shirt specially designed for this competition)

Name label for the bike.

Newly designed medal for this competition in Phuket.

 

ทั้งนี้กรุณาระบุไซส์เสื้อ เมื่อลงทะเบียนสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน

โดยเลือกรอบอกขนาด 24 นิ้ว / รอบอกขนาด 26 นิ้ว / รอบอกขนาด 28 นิ้ว / รอบอกขนาด 30 นิ้ว / รอบอกขนาด 32 นิ้ว / รอบอกขนาด 34 นิ้ว

 

Please specify your child’s shirt size when you register. The following sizes are available:

Chest size (in inches):

24 inch / 26 inch / 28 inch / 30 inch / 32 inch / 34 inch

#การแข่งขัน
การแข่งขันจะแบ่งออกเป็น 3 รอบ หรือมากกว่าแล้วแต่กรณี
คือรอบคัดเลือก qualifying round
รอบรองชนะเลิศ semifinals round
และรอบชิงชนะเลิศ final round

#competition

For each race category, there may be at least 3 rounds of more depending on the number of applicants:

-qualifying round

-semifinals round

-final round

จุดปล่อยตัวจะมีไม้กั้น ใช้เสียงสัญญาณการปล่อยตัวแบบเดียวกันกับสนามแข่งขันของ Cruzee Thailand (เป็นเสียงดนตรีเพื่อให้เด็กๆ นับจังหวะเองก่อนปล่อยตัว)

โดยจะมีการแรนด้อมเพื่อแบ่งกลุ่มนักแข่งออกเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 4-5 คน เพื่อปล่อยตัวพร้อมกันในรอบคัดเลือกก่อนคัดเอาผู้ชนะในอันดับที่ 1 หรือ อันดับที่ 1 และ 2 แล้วแต่กรณีเพื่อผ่านเข้ารอบไปทำการแข่งขันกับผู้ผ่านการคัดเลือกจากกลุ่มอื่นๆ จนเหลือผู้เข้าแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศ และคัดเลือกผู้ชนะในอันดับที่ 1-2-3-4 เพื่อรับรางวัลจากกิจกรรมการแข่งขัน

We will randomly divide the racers into 4-5 people per ground, and release at the same time in qualifying round then we will select the winner from each round, or the top two winners in each round, as the case may be. Then the these winners will compete in the next round of the competition.

ตารางการแข่งขัน (เป็นเวลาโดยประมาณ กรุณาแสตนด์บายรอเรียกชื่อตามรอบการแข่งขันภายในบริเวณพื้นที่ที่จัดกิจกรรม)

We will try to keep all competitions within the time specified. All competitors should wait for their names to be called into competition within the competition area.

#กติกาการแข่งขัน
เป็นการแข่งขันแบบเปิด สามารถเข้าร่วมการแข่งขันได้ทุกแบรนด์ แต่งจักรยานบาลานซ์ไบค์ได้ แต่สงวนสิทธิเฉพาะล้อขนาดไม่เกิน 12 นิ้วเท่านั้น

#rules of the competition

Competitors with any brand of balance bikes can join the competition. The bike can be decorated however, only bikes with 12inch wheels can be used in the competition.

ผู้เข้าแข่งขันจะต้องแต่งกายด้วยชุดและอุปกรณ์ที่มีความปลอดภัยก่อนทำการแข่งขันทุกครั้ง โดยนักแข่งจะต้องสวมหมวกกันน็อคและรองเท้าผ้าใบ สำหรับสนับศอก สนับเข่า ถุงมือ และหน้ากากอนามัยให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ปกครอง

The competitors have to wear safety equipment when joining the races:

-Helmet (compulsory)

-Sneaker (compulsory)

-Gloves (optional)

-Knee pads, Elbow pads (optional)

-Mask (optional)

#ของรางวัล
ในแต่ละรุ่นการแข่งขันจะมีผู้ชนะและได้รับรางวัลอันดับ 1-2-3-4 ซึ่งมีรายการของรางวัลดังนี้

#Award

For each category, the winners will receive the following prizes:

ชนะเลิศอันดับ 1 – The Winner
ถ้วยรางวัลเกียรติยศ พร้อมเงินรางวัลมูลค่า 1,000 บาท และเสื้อแชมป์ประจำสนามจาก Cruzee Bike

Gurion Gym Taekwondo มอบบัตรของขวัญสำหรับเรียนเทควันโดฟรี 1 เดือน มูลค่า 2,000 บาท
A Little Club มอบบัตรของขวัญสำหรับเรียนเต้นและเรียนทำอาหาร มูลค่า 2,000 บาท
SAM Singapore Math มอบบัตรของขวัญสำหรับเรียนเสริมทักษะทางคณิตศาตร์ มูลค่า 1,000 บาท
Gymboree Play & Music Phuket มอบบัตรของขวัญสำหรับเรียนเสริมพัฒนาการเด็ก มูลค่า 2,000 บาท
PAL Café มอบบัตรของขวัญสำหรับซื้อเครื่องดื่ม มูลค่า 100 บาท

Dolphins Bay Phuket โชว์โลมาภูเก็ต มอบบัตรชมโชว์โลมา 1 ใบ มูลค่า 500 บาท

รองชนะเลิศอันดับ 1
ถ้วยรางวัลเกียรติยศ พร้อมเงินรางวัลมูลค่า 800 บาท และเสื้อแชมป์ประจำสนามจาก Cruzee Bike

Gurion Gym Taekwondo มอบบัตรของขวัญสำหรับเรียนเทควันโดฟรี 1 เดือน มูลค่า 2,000 บาท
A Little Club มอบบัตรของขวัญสำหรับเรียนทำอาหาร มูลค่า 1,200 บาท
SAM Singapore Math มอบบัตรของขวัญสำหรับเรียนเสริมทักษะทางคณิตศาตร์ มูลค่า 1,000 บาท
Gymboree Play & Music Phuket มอบบัตรของขวัญสำหรับเรียนเสริมพัฒนาการเด็ก มูลค่า 2,000 บาท
PAL Café มอบบัตรของขวัญสำหรับซื้อเครื่องดื่มมูลค่า 100 บาท

Dolphins Bay Phuket โชว์โลมาภูเก็ต มอบบัตรชมโชว์โลมา 1 ใบ มูลค่า 500 บาท

รองชนะเลิศอันดับ 2
ถ้วยรางวัลเกียรติยศ พร้อมเงินรางวัลมูลค่า 500 บาท และเสื้อแชมป์ประจำสนามจาก Cruzee Bike
Gurion Gym Taekwondo มอบบัตรของขวัญสำหรับเรียนเทควันโดฟรี 1 เดือน มูลค่า 2,000 บาท
A Little Club มอบบัตรของขวัญสำหรับเรียนเต้น มูลค่า 1,000 บาท
SAM Sigpore Math มอบบัตรของขวัญสำหรับเรียนเสริมทักษะทางคณิตศาตร์ มูลค่า 1,000 บาท
Gymboree Play & Music Phuket มอบบัตรของขวัญสำหรับเรียนเสริมพัฒนาการเด็ก มูลค่า 2,000 บาท
PAL Café มอบบัตรของขวัญสำหรับซื้อเครื่องดื่ม มูลค่า 100 บาท

รองชนะเลิศอันดับ 3
ถ้วยรางวัลเกียรติยศ พร้อมเงินรางวัลมูลค่า 300 บาท และเสื้อแชมป์ประจำสนามจาก Cruzee Bike

Pearl Hotel Phuket มอบบัตรของขวัญสำหรับรับประทานอาหารจีนที่ภัตตาคาร Rooftop บนชั้นที่ 12 ของโรงแรมเพิร์ล ภูเก็ต มูลค่า 300 บาท
Gurion Gym Taekwondo มอบบัตรของขวัญสำหรับเรียนเทควันโดฟรี 1 เดือน มูลค่า 2,000 บาท
A Little Club มอบบัตรของขวัญสำหรับเรียนเต้น มูลค่า 1,000 บาท
SAM Sigpore Math มอบบัตรของขวัญสำหรับเรียนเสริมทักษะทางคณิตศาตร์ มูลค่า 1,000 บาท
Gymboree Play & Music Phuket มอบบัตรของขวัญสำหรับเรียนเสริมพัฒนาการเด็ก มูลค่า 2,000 บาท
PAL Café มอบบัตรของขวัญสำหรับซื้อเครื่องดื่ม มูลค่า 100 บาท

 

สมัครแข่งขันผ่านไลน์ที่ https://lin.ee/p4a8S9e หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่โทร. 081-466-9992

Apply for competition via LINE: https://lin.ee/p4a8S9e or ask for more information by calling 081-466-9992

Porto de Phuket Balance Bike Championship 2024 จัดโดย Porto de Phuket / K Park Phuket / Cruzee Bike / ร่วมสนับสนุนการจัดกิจกรรมโดย Gymboree Play & Music Phuket / A Little Club / Gurion Gym Taekwondo / PAL Café  / SAM Sigpore Math / Pearl Hotel Phuket / Dolphin Bays Phuket

การจัดการแข่งขัน Porto de Phuket Balance Bike Championship 2024 ถูกจัดขึ้นด้วยความมุ่งหวังที่จะได้สร้างพื้นที่แห่งการเรียนรู้ ส่งเสริมพัฒนาการตามช่วงวัย และมอบประสบการณ์ที่ดีที่สุดให้กับเด็กๆ และทุกคนในครอบครัว กฎกติกาและระเบียบข้อบังคับเป็นไปตามรูปแบบการจัดการแข่งขันของทาง Cruzee Thailand การตัดสินใดๆ ของทางคณะกรรมการถือว่าเป็นที่สิ้นสุด หากท่านข้อมีสอบถามสามารถติดต่อกับทีมงานของเราผ่านทางไลน์ https://lin.ee/p4a8S9e หรือโทร. 081-466-9992

ทางผู้จัดจะไม่รับผิดชอบต่ออุบัติเหตุต่างๆ ที่อาจจะเกิดได้จากการจัดการแข่งขัน การสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันจึงเป็นสิ่งสำคัญและจำเป็นสำหรับน้องๆ นักแข่งทุกคนก่อนลงสนามเพื่อทำการฝึกซ้อมหรือลงสนามแข่งขัน

บทความอื่นๆ

Subscribe To Our Newsletters