Make a Booking

ประกาศรายชื่อนักแข่งที่สมัครลงทะเบียน ชำระเงิน และยืนยันตนแล้ว

ประกาศรายชื่อนักแข่งจักรยานบาลานซ์ไบค์ Robinson Lifestyle Thalang Phuket Balance Bike Championship 2022 ที่ได้ทำการสมัครลงทะเบียน ชำระเงินค่าสมัคร และยืนยันตนด้วยใบเกิดกับทางทีมงานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

 

รายชื่อนักแข่งที่สมัครลงทะเบียน ชำระเงิน และยืนยันตนแล้ว

 

Class A :

BABY level, below 2.6 years old + 1 adult (supervision) (for boys and girls) born 24/04/20 onwards

(ชื่อ) (อายุ ณ วันแข่งขัน 23 ตุลาคม 2565) (ไซส์เสื้อ)

 1. A01 : Harper ด.ช. วุฒิภัทร เอกทวีวัฒนเดช 2.5 ขวบ (24)
 2. A02 : Moo Hong ด.ช. พชร เอ่งฉ้วน 2.5 ขวบ (24)
 3. A03 : PAUSE ด.ช. ฐปนนท์ ชำนาญกิจ 2.3 ขวบ (26)
 4. A04 : Design ด.ญ.มิรา  ย่องหิ้น 2.2 ขวบ (26)
 5. A05 : NAKA ด.ช. นาคา เหลือละมัย 2.3 ขวบ (24)
 6. A06 : Habib ด.ช. มูฮัมหมัด ฮาบีบ เจ๊ะกายอ 2.4 ขวบ ()
 7. A07 : SHABU ด.ช. กวิณวิชญ์  พัฒน์คล้าย 2.3 ขวบ (24)
 8. A08 : SHAN ด.ช. กิจจาชาญ ทองเสมอ 2.2 ขวบ (24)
 9. A09 : JayJay ด.ช. ธนพล กุลณปภาวงศ์ 2.1 ขวบ (24)
 10. A10 : Pharm ด.ช. ภามพิชญะ  พรหมนวล 2.4 ขวบ (24)
 11. A11 : Martyn ด.ช. ปัณณวิชญ์ หน่อสกูล 2.3 ขวบ (26)
 12. A12 : ตรัยคุณ ด.ช. ชนาภัทร ชัยศิริ 2.3 ขวบ (24)
 13. A13 : Rukkaow ด.ช. รักก้าว จุ้ยฮก 2.4 ขวบ (24)
 14. A14 : BENZ ด.ช. สิริวัฒน์ สุดพุ่ม 2 ขวบ (24)
 15. A15 : pokpong ด.ช. รชต พลฤทธิ์ 2.2 ขวบ (24)
 16. A16 : Afshin ด.ช.อัฟชิน ยูโซะ 2.3 ขวบ (24)
 17. A17 : Peach ด.ญ. พีชญา  จินดาวงค์ 2.4 ขวบ (26)
 18. A18 : Teo Teo Harrison, chan-Smith 1.11 years old (24)
 19. A19 : KINKIN ด.ช.ปริญ ลิมปิติ 2.2 ขวบ (24)
 20. A20 : Alfin ด.ช.อัคนี  ไชยมณี 2.3 ขวบ (24)
 21. A21 : justin ดช. กรรตชัย  ทองด้วง 2 ขวบ (24)
 22. A22 : Smith ด.ช. สมิทธ์ ศรีฟ้า 2.3 ขวบ (26)
 23. A23 : Marlee ด.ญ. มาลี เมย์ ทองเสน 2.2 ขวบ (26)

 

Class B :

FRESHY level, Age 2.6-3 years old (for boys and girls) birthdate 24/10/19-23/04/20

(ชื่อ) (อายุ ณ วันแข่งขัน 23 ตุลาคม 2565) (ไซส์เสื้อ) (รอบอบรมกับโค้ชสำหรับ 60 คนแรก)

 1.  B01 : Janjaokha ด.ญ.เสบียงบุญ บุณยสิทธิโสภณ 2.8 ขวบ (24)
 2. B02 : Sangnuea ด.ช. ภากร​ โรจนวิภาค 2.6 ขวบ (26)
 3. B03 : Fawwaz ด.ช. เฟาวาซ เปรมใจ 2.7 ขวบ (24)
 4. B04 : GEORGE ด.ช. รชต ฟุ้งธรรมสาร 2.9 ขวบ (26)
 5. B05 : Akin ด.ช. นันทพัทธ์ พันธ์กำเหนิด 2.11 ขวบ (24)
 6. B06 : Ken ด.ช. ภรัณยู สุรจิราภรณ์ 2.11 ขวบ (24)
 7. B07 : Maëlys มาแอลีซ อลิซซาเบลล่า เลอ เกิร์น  2.9 ขวบ (28)
 8. B08 : Smile ด.ญ. ศิรินภา  เศียรอุ่น 2.8 ขวบ (24)
 9. B09 : Heart ด.ช.ภูวิศ อรรถทรัพย์ 2.8 ขวบ (26)
 10. B10 : Licha ด.ญ.พันธ์ณิกา ศักดิ์พานิช 2.11 ขวบ (26)
 11. B11 : TAITAI ด.ช. ภารัณ ถาวราวรโชติ 2.7 ขวบ (26)
 12. B12 : Ikkyu ด.ช. ธีรดนย์ ชูศรี 2.6 ขวบ (24)
 13. B13 : Aungpao ด.ช. นิธิศ  อนันต์ทิพย์  2.8 ขวบ (26)
 14. B14 : Matang ด.ช. ญาณกร พลีไพล 2.6 ขวบ (26)
 15. B16 : Dee ด.ญ. ณัชวดี ตันติจรัสวโรดม 2.7 ขวบ (24)
 16. B17 : Aim ด.ญ. อิ่ม​ บริสุทธิ์​ 2.7 ขวบ
 17. B18 : bokeh ด.ช. ลาภิศ ณ พัทลุง 2.11 ขวบ (24)
 18. B19 : Jayden ด.ช. กวินน์  กองสวัสดิ์ 2.10 (24)
 19. B20 : Plon-ake ด.ช.พชรพล สีหมัด 2.8 ขวบ (26)
 20. B21 : Jude Jude krijewski 2.7 years old (26)
 21. B22 : zoe Zoe berman 2.9 years old (24)
 22. B23 : Mikhail Mikhail yuryeuski 2.9 years old ()
 23. B24 : Tashi ด.ช. กฤษฎิ์ติเดช เกษมศรี ณ อยุธยา 2.6 ปี (24)

 

Class C :

JUNIOR level, Age 3-4 years old (for boys and girls) birthdate 24/10/18–23/10/19

(ชื่อ) (อายุ ณ วันแข่งขัน 23 ตุลาคม 2565) (ไซส์เสื้อ) (รอบอบรมกับโค้ชสำหรับ 60 คนแรก)

 1. C01 : Ashita ด.ช.อชิตะ ดุลพินิจพัฒนา 3.2 ขวบ (26)
 2. C02 : ETHAN Ethan Guygavin Lazarou 3.6 ขวบ (28)
 3. C03 : Boone ด.ญ.บุญ หล่อประเสริฐชัย 3.5 ขวบ (24)
 4. C04 : Phukhao ด.ช. ภูดิท ชิดเชี่ยว 3.5 ขวบ (26)
 5. C05 : Daniel ด.ช. ภูดิศ ชิดเอื้อ 3.9 ขวบ (24)
 6. C06 : FAREEF ด.ช. ฟารีฟ เสกสรรณ์ 3.3 ขวบ (26)
 7. C07 : NAME ด.ช. ธีรภัทร หนูชู 3.8 ขวบ (26)
 8. C08 : Winner ด.ช.ณัชพล ลูกจันทร์ 3.8 ขวบ (26)
 9. C09 : POKPONG ด.ช ธรรศธ​รณ์​ วงษ์​วิจารณ์ 3.11 ขวบ (26)
 10. C10 : Tochi ด.ช.มณฑล สงวนพร 3.6 ขวบ (26)
 11. C11 : Amileen ด.ญ.อมีลีน ตำภู 3.8 ขวบ (26)
 12. C12 : Zen ด.ช.อัครวัฒน์ อร่ามวิทย์ 3.4 ขวบ (28)
 13. C13 : G-Won ด.ช. วิสุทธิคุณ ขนทอง 3.10 ขวบ (24)
 14. C14 : Tonkra ด.ช. ปัณณธร บุญทอง 3 ขวบ (24)
 15. C15 : manon ด.ช. ณวพน เพ็ชรแสง 3.9 ขวบ (24)
 16. C16 : Reemy ด.ญ. อัจญรินทร์ ใบกาเด็น 3.3 ขวบ (24)
 17. C17 : Fathia ด.ญ.ฟาเทีย ทองย่น 3.8 ขวบ (24)
 18. C18 : KIRA ด.ช. ปัณณภัสร์ จตุรภัทรไพบูลย์ 3.6 ขวบ (26)
 19. B09 : Heart ด.ช.ภูวิศ อรรถทรัพย์ 2.8 ขวบ (26) เพิ่มรุ่น
 20. B10 : Licha ด.ญ.พันธ์ณิกา ศักดิ์พานิช 2.11 ขวบ (26) เพิ่มรุ่น
 21. C19 : TYME ด.ช. ธาริน จรัสปรีดาลาภ 3.11 ขวบ (24)
 22. C20 : Anchan ด.ญ. ภิญญาพัชญ์ จินณรัตน์ 3.2 ขวบ (26)
 23. C21 : Pan ด.ญ. ณิชชริล ศิวะคุณากร 3 ขวบ ()
 24. C22 : Nine ด.ช. ภูมินทร์ เพชรมณี 3.9 ขวบ (24)
 25. C23 : Pigul ด.ญ. ณฐชา แถมจันทร์ 3.9 ขวบ (24)
 26. C24 : Tonnow ด.ช. นันทภัทร ฤทธิ์ไธสง 3 ขวบ (24)
 27. C25 : Tosh ด.ช. ศิวกร อุดมลาภ 3.5 ขวบ (24)
 28. C26 : Pine ด.ญ.ชญานิศา รักมาก 3.9 ขวบ (24)
 29. C27 : PANA ด.ช. ปราชญวิศว์ ปะระชาติ 3.10 ขวบ (24)
 30. C28 : KRIN ด.ช.กรินกรินทร์ ตราโต 3.4 ขวบ (24)
 31. C29 : Rada ด.ญ. ปพิชญา สาสนัส 3.7 ขวบ (26)
 32. C30 : mugen ด.ช.​ ณ​นิรันดร์​ วัชร​พร​ธนา​รัต 3.3 ขวบ (28)
 33. B18 : bokeh ด.ช. ลาภิศ ณ พัทลุง 2.11 ขวบ (24) (เพิ่มรุ่น)
 34. C31 : ALPHA ด.ช. กฤษฎ์ วิรัตน์ 3.1 ขวบ (28)
 35. C32 : Thang Tang ด.ช. พีรวิชญ์ ทันเพื่อน ()
 36. C33 : Vegas ด.ช. ภาคิน หนูสวัสดิ์ 3 ขวบ ()
 37. C34 : Tawan ด.ช.ณัฐวีร์ กระแจะเจิม 3.9 ขวบ (26)
 38. C35 : AQIL ด.ช. อาคิล พันธ์ฉลาด 3.2 ขวบ ()
 39. B06 : Ken ด.ช. ภรัณยู สุรจิราภรณ์ 2.11 ขวบ (24) (เพิ่มรุ่น)
 40. C36 : Int ด.ช. ณพิชญ์ ฉัตรไพบูลยาภา 3.10 ขวบ (24)
 41. B15 : BAKIT ด.ช.วิศรุต กะเส็มการ (24)

 

Class D :

SENIOR level, Age 4-5 years old (for boys and girls) birthdate 24/10/17-23/10/18

(ชื่อ) (อายุ ณ วันแข่งขัน 23 ตุลาคม 2565) (ไซส์เสื้อ) (รอบอบรมกับโค้ชสำหรับ 60 คนแรก)

 1. D01 : GAWE ด.ช. ตาณ ตุรงคราวี 4 ขวบ (34)
 2. D02 : TINTIN ด.ช. จิรพงศ์ แซ่ตั้น 4.7 ขวบ (30)
 3. D03 : Anis ด.ช. ณัฐพัชร์ ศรีรัตน์ 4.9 ขวบ (24)
 4. C07 : NAME ด.ช. ธีรภัทร หนูชู 3.8 ขวบ (26) (เพิ่มรุ่น)
 5. D04 : PROUD ด.ญ. พิมพ์ชนก อุดมทรัพย์ 4 ขวบ (28)
 6. C08 : Winner ด.ช.ณัชพล ลูกจันทร์ 3.8 ขวบ (26) (เพิ่มรุ่น)
 7. D05 : FAHARN ด.ช. อัครวัฒน์ หมาดเส็น 4.7 ขวบ (28)
 8. D06 : ArAr Arthur Hill 4.2 years old (26)
 9. D07 : PEPPER ด.ช. ณัฐฐ์ฐนนท์ ถาวรงามยิ่งสกุล 4.1 ขวบ (24)
 10. C15 : manon ด.ช. ณวพน เพ็ชรแสง 3.9 ขวบ (24) (เพิ่มรุ่น)
 11. D08 : TYME ด.ช.คมวรัตม์ ทองเสมอ 4.3 ขวบ (24)
 12. D09 : Irin ด.ญ. กชพร สิริมงคลถาวร 4 ขวบ (28)
 13. C19 : TYME ด.ช. ธาริน จรัสปรีดาลาภ 3.11 ขวบ () (เพิ่มรุ่น)
 14. D10 : BEAM Krittipong Khoo-Aroon 4.8 ขวบ (24)
 15. D11 : Jedi ด.ช. ปัณณวิชญ์ สุหัตถาพร 4.7 ขวบ (28)
 16. D12 : Timofei Timofei Kuznetsov 4.5 years old ()
 17. D13 : Milin ด.ญ. ณิชชยา ลิมปิติ 4.8 ขวบ (26)
 18. D14 : Yusuf ด.ช. ยูซุฟ บุตรา 4 ขวบ (26)
 19. C01 : Ashita ด.ช.อชิตะ ดุลพินิจพัฒนา 3.2 ขวบ (26) (เพิ่มรุ่น)
 20. D15 : Quinlan Brelsford-Ross 4.3 years old (28)
 21. D16 : Meekun ด.ช. ภคณัฐ ช่อโต 4.6 ขวบ (24)
 22. D17 : LION วรินทร ชีพเรืองรอง 4 ขวบ (26)
 23. D18 : Atom ด.ช. อัครวินท์ ดุลพินิจพัฒนา 4.8 ขวบ (28)
 24. D19 : Chama ด.ญ. ฌามา วัชรสุธากร 4.5 ขวบ (26)
 25. D20 : Cooper ด.ญ เวธกา ทัศนวิริยกุล 4.1 ขวบ (26)
 26. D21 : Songkran ด.ช. กฤติเดช กระจ่างโพธิ์ 4.6 ขวบ ()
 27. D22 : Prod ด.ช.​ ปรพล​ จันทร์ชัน 4.11 ขวบ
 28. D23 : Japan ด.ช. เจตนิพัทธ์ กิจประสาน 4.8 ขวบ (26)
 29. D24 : Kita ด.ญ. กฤษฎิ์ฐิตา จิตต์สำรวย 4.11 ขวบ (26)

 

Class E :

EXPERT level, Age 5-7 years old (for boys and girls) birthdate 24/10/15-23/10/17

(ชื่อ) (อายุ ณ วันแข่งขัน 23 ตุลาคม 2565) (ไซส์เสื้อ) (รอบอบรมกับโค้ชสำหรับ 60 คนแรก)

 1. E01 : Bibim ด.ช. ศรุตนันต์ จันทระ 5.6 ขวบ (28)
 2. D01 : GAWE ด.ช. ตาณ ตุรงคราวี 4 ขวบ (34) (เพิ่มรุ่น)
 3. E02 : PUNCH ด.ญ. ณิชาภัทร ชำนาญกิจ 5.7 ขวบ (26)
 4. E03 : Fuji ด.ช.ภาคิณ สงวนพร 6.1 ขวบ (28)
 5. E04 : Piathip ด.ญ. ญาณภัทร ระงับพาล 5.5 ขวบ (28)
 6. D07 : PEPPER ด.ช. ณัฐฐ์ฐนนท์ ถาวรงามยิ่งสกุล 4.1 ขวบ (24) (เพิ่มรุ่น)
 7. E05 : POPCORN ด.ญ. ณัฐฐิกานต์ ถาวรงามยิ่งสกุล 6.7 ขวบ (24)
 8. E06 : PAINT ด.ญ.พิชญาพร วารีกุล 5.2 ขวบ (24)
 9. E07 : mawin ด.ช. ปองภพ จงพงศ์ 6.6 ขวบ (24)
 10. E08 : PAOHUE ด.ช. อธิธรรม์ สกุลชิต 5.10 ขวบ (28)
 11. E09 : Faruk ด.ช.ปวินท์ จำปาดะ 5.5 ขวบ (28)
 12. E10 : Akira ด.ช. อกิระ ตุลยกุล 5 ขวบ (28)
 13. E11 : shakir ด.ช. ซากีรีน โคลีโคสี 5.4 ขวบ (24)
 14. E12 : Marwyn ด.ช. ปัณณธร หน่อสกูล 5.8 ขวบ (30)
 15. D05 : FAHARN ด.ช. อัครวัฒน์ หมาดเส็น 4.7 ขวบ (28) (เพิ่มรุ่น)
 16. E13 : NASSNEEN ด.ญ. นัซนีน ใบกาเด็น 5.2 ขวบ (24)
 17. E14 : TONKLA ด.ช.ณฐรัช  ประชุมพล 5 ขวบ (28)
 18. E15 : PROUD ด.ญ. ปาณิศา ทองสมบัติ 5.6 ขวบ (32)
 19. E16 : Toy ด.ช. พุทธวัฒน์ ฐานวิเศษ 6.1 ขวบ (26)
 20. E17 : ART ด.ช. ประคัลภ์ ถิรเตียวสกุล 5 ขวบ (28)
 21. E18 : Phoenix Phoenix berman 5.8 years old (30)
 22. E19 : Phawin ด.ช. พิชาชาญ บุญโกย 5.5 ขวบ (24)
 23. E20 : GunGun ด.ช.กวินทร์  เตชะ 5.1 ขวบ (26)
 24. D11 : Jedi ด.ช. ปัณณวิชญ์ สุหัตถาพร 4.7 ขวบ (28) (เพิ่มรุ่น)
 25. D18 : Atom ด.ช. อัครวินท์ ดุลพินิจพัฒนา 4.8 ขวบ (28) (เพิ่มรุ่น)
 26. E21 : Fourwheel ด.ช. ปัญญศักดิ์ กำเนิด 6.8 ขวบ (26) waiting list

 

Class G1 :

SPEED GIRLS level, Age 2-4 years old (girls only) birthdate birthdate 24/10/18-23/10/20

(ชื่อ) (อายุ ณ วันแข่งขัน 23 ตุลาคม 2565)

 1. C16 : Reemy ด.ญ. อัจญรินทร์ ใบกาเด็น 3.3 ขวบ ()
 2. C17 : Fathia ด.ญ.ฟาเทีย ทองย่น 3.8 ขวบ (24)
 3. B08 : Smile ด.ญ. ศิรินภา  เศียรอุ่น 2.8 ขวบ (24)
 4. B10 : Licha ด.ญ.พันธ์ณิกา ศักดิ์พานิช 2.11 ขวบ (26)
 5. C20 : Anchan ด.ญ. ภิญญาพัชญ์ จินณรัตน์ 3.2 ขวบ (26)
 6. C21 : Pan ด.ญ. ณิชชริล ศิวะคุณากร 3 ขวบ ()
 7. C23 : Pigul ด.ญ. ณฐชา แถมจันทร์ 3.9 ขวบ (24)
 8. C26 : Pine ด.ญ.ชญานิศา รักมาก 3.9 ขวบ (24)
 9. A17 : Peach ด.ญ. พีชญา  จินดาวงค์ 2.4 ขวบ (26)
 10. C03 : Boone ด.ญ.บุญ หล่อประเสริฐชัย 3.5 ขวบ (24)

 

Class G2 :

SPEED GIRLS level, Age 4-7 years old (girls only) birthdate 24/10/15-23/10/18

(ชื่อ) (อายุ ณ วันแข่งขัน 23 ตุลาคม 2565)

 1. E02 : PUNCH ด.ญ. ณิชาภัทร ชำนาญกิจ 5.7 ขวบ (26)
 2. D04 : PROUD ด.ญ. พิมพ์ชนก อุดมทรัพย์ 4 ขวบ (28)
 3. E04 : Piathip ด.ญ. ญาณภัทร ระงับพาล 5.5 ขวบ (28)
 4. E05 : POPCORN ด.ญ. ณัฐฐิกานต์ ถาวรงามยิ่งสกุล 6.7 ขวบ (24)
 5. E06 : PAINT ด.ญ.พิชญาพร วารีกุล 5.2 ขวบ (24)
 6. C23 : Pigul ด.ญ. ณฐชา แถมจันทร์ 3.9 ขวบ (24) (เพิ่มรุ่น)
 7. E13 : NASSNEEN ด.ญ. นัซนีน ใบกาเด็น 5.2 ขวบ ()
 8. E15 : PROUD ด.ญ. ปาณิศา ทองสมบัติ 5.6 ขวบ (32)
 9. D13 : Milin ด.ญ. ณิชชยา ลิมปิติ 4.8 ขวบ (26)
 10. C20 : Anchan ด.ญ. ภิญญาพัชญ์ จินณรัตน์ 3.2 ขวบ (26)
 11. D19 : Chama ด.ญ. ฌามา วัชรสุธากร 4.5 ขวบ (26)
 12. D24 : Kita ด.ญ. กฤษฎิ์ฐิตา จิตต์สำรวย 4.11 ขวบ (26)

 

Robinson Lifestyle Thalang Phuket Balance Bike Championship 2022 จัดโดย Robinson Lifestyle Thalang / Cruzee Bike / K Park Phuket ร่วมสนับสนุนการจัดกิจกรรมโดย Gymboree Play & Music Phuket / A Little Club / Gurion Gym Taekwondo / PAL Café  / SAM Sigapore Math / Pearl Hotel Phuket / Zogumi Nutrimune และ Splash Jungle Water Park Phuket

 

การจัดการแข่งขัน Robinson Lifestyle Thalang Phuket Balance Bike Championship 2022 ถูกจัดขึ้นด้วยความมุ่งหวังที่จะได้สร้างพื้นที่แห่งการเรียนรู้ ส่งเสริมพัฒนาการตามช่วงวัย และมอบประสบการณ์ที่ดีที่สุดให้กับเด็กๆ และทุกคนในครอบครัว กฎกติกาและระเบียบข้อบังคับเป็นไปตามรูปแบบการจัดการแข่งขันของทาง Cruzee Thailand การตัดสินใดๆ ของทางคณะกรรมการถือว่าเป็นที่สิ้นสุด หากท่านข้อมีสอบถามสามารถติดต่อกับทีมงานของเราผ่านทางไลน์ https://lin.ee/p4a8S9e หรือโทร. 081-466-9992

 

สำหรับครอบครัวที่เดินทางมาจากต่างจังหวัด สามารถจองห้องพักราคาพิเศษ ของทาง Pearl Hotel Phuket พร้อมสิทธิพิเศษ Late Check Out ได้ถึงเวลา 19.00 น. คือแข่งขันเสร็จแล้วค่อยพาน้องกลับไปอาบน้ำ Check Out แล้วออกไปเดินถนนคนเดินก่อนกลับบ้าน หรือสำหรับนักแข่งที่ชนะการแข่งขันและได้รับรางวัลสามารถนำ Gift Voucher ที่ได้รับมารับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคารอาหารจีน Rooftop บนชั้นที่ 12 ของทางโรงแรมได้เลย
ห้องพัก Premium Deluxe Room พร้อมอาหารเช้าสำหรับ 2 ท่าน ที่ Pearl Hotel Phuket ราคาพิเศษเพียง 1,000 บาท เดินเท้าออกไปเพียง 5 นาที เพื่อท่องเที่ยวพักผ่อนและเดินชมย่านเมืองเก่าของภูเก็ตในยามกลางวัน และถนนคนเดินในยามเย็น
(โรงแรมอยู่ห่างจากศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ ถลาง สนามแข่งขัน ประมาณ 13 กิโลเมตร เดินทางด้วยรถยนต์ใช้เวลาประมาณ 20 นาที) ที่พักค่อนข้างห่างจากสนามแข่ง แต่เหมาะสำหรับครอบครัวที่ต้องการมาท่องเที่ยว เดินชมย่านเมืองเก่าของจังหวัดภูเก็ต
สำรองห้องพักได้แล้ววันนี้ที่
Facebook Inbox : https://www.facebook.com/pearlhotelphuket
E-mail : reservations@pearlhotel.co.th
Tell : 076-211044

ขอขอบคุณทุกครอบครัวที่ได้สมัครลงทะเบียนและเดินทางมาร่วมกิจกรรมการแข่งขัน กรุณาเว้นระยะห่าง สวมหน้ากากอนามัย และรักษาความสะอาดเพื่อสุขอนามัยที่ดีของทุกครอบครัว และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้มีโอกาสให้การต้อนรับทุกท่านในสนามแข่งขันต่อๆ ไป ทั้งนี้หากเกิดข้อผิดพลาดประการใด ทางทีมงานและผู้จัดจะต้องกราบขออภัยไว้ ณ ที่นี้ด้วยครับ

 

ขอบพระคุณครับ

บทความอื่นๆ

Subscribe To Our Newsletters