Make a Booking

Robinson Lifestyle Thalang Phuket Balance Bike Championship 2022

รายละเอียดการจัดงาน
Robinson Lifestyle Thalang Phuket Balance Bike Championship 2022

 

เปิดรับสมัคร 27 สิงหาคม – 19 ตุลาคม 2565

Open for registration on 27 August – 19 October 2022

(ขออนุญาตปิดรับสมัครในบางรุ่นก่อนเมื่อมีผู้สมัครครบจำนวนเพื่อแบ่งกลุ่มการแข่งขัน)

We reserve the right not to accept any more applicants in some race categories before the deadline if the maximum number of applicants for those categories are reached.

เปิดสนามให้ลงเล่นและซ้อมก่อนการแข่งขัน 15 – 23 ตุลาคม 2565

The race track is open to practice before the competition on 15 – 23 October 2022

เปิดอบรมความรู้พื้นฐานของจักรยานบาลานซ์ไบค์ 15 – 16 ตุลาคม 2565

Basic knowledge training about Balance bike 15 – 16 October 2022

แจ้งกลุ่มการแข่งขัน 20 ตุลาคม 2565

Announcement of competitor name list on 20 October 2022

นัดซ้อมตามกลุ่มการแข่งขันจริง 22 ตุลาคม 2565

Practice as competition groups on 22 October 2022

แข่งขันจริง 23 ตุลาคม 2565

The actual competition will take place on 23 October 2022

 

เปิดรับสมัครใน 7 รุ่น (สามารถลงเพิ่มรุ่นอายุที่สูงกว่าได้)

Open for registration in 7 levels (can register to cross the level which is higher)

 

Class A :

BABY รุ่นอายุ ต่ำกว่า 2.6 ปี + ผู้ปกครอง 1 ท่าน (รวมชายหญิง) (เกิด 24/04/2563 เป็นต้นไป)

BABY level, below 2.6 years old + 1 adult (supervision) (for boys and girls) born 24/04/20 onwards.

Class B :

FRESHY รุ่นอายุ 2.6-3 ปี (รวมชายหญิง) 2.6-3 Years (birthdate 24/10/19-23/04/20)

FRESHY level, Age 2.6-3 years old (for boys and girls) birthdate 24/10/19-23/04/20

Class C :

JUNIOR รุ่นอายุ 3-4 ปี (รวมชายหญิง) 3-4 Years (birthdate 24/10/18–23/10/19)

JUNIOR level, Age 3-4 years old (for boys and girls) birthdate 24/10/18–23/10/19

Class D :

SENIOR รุ่นอายุ 4-5 ปี (รวมชายหญิง) 4-5 Years (birthdate 24/10/17-23/10/18)

SENIOR level, Age 4-5 years old (for boys and girls) birthdate 24/10/17-23/10/18

Class E :

EXPERT รุ่นอายุ 5-7 ปี (รวมชายหญิง) 5-7 Years (birthdate 24/10/15-23/10/17)

EXPERT level, Age 5-7 years old (for boys and girls) birthdate 24/10/15-23/10/17

Class G1 :

SPEED GIRLS รุ่นอายุ 2-4 ปี (สำหรับน้องผู้หญิง) 2-4 Years birthdate 24/10/18-23/10/20

SPEED GIRLS level, Age 2-4 years old (girls only) birthdate 24/10/18-23/10/20

Class G2 :

SPEED GIRLS รุ่นอายุ 4-7 ปี (สำหรับน้องผู้หญิง) 4-7 Years birthdate 24/10/15-23/10/18

SPEED GIRLS level, Age 4-7 years old (girls only) birthdate 24/10/15-23/10/18

 

นับอายุวันที่แข่ง 23 ตุลาคม 2565 เป็นเกณฑ์กำหนด.

Ages of the competitors will be counted as of 23 October 2022.

 

Normal registration fee period 16 Sep – 19 Oct 22

ค่าสมัครรุ่นละ 790 บาท

Registration Fee: 790 Baht during 16 Sep – 19 Oct 2022.

(พร้อมเสื้อที่ระลึกการแข่งขัน ป้ายชื่อ และเหรียญรางวัล)

(Inclusive of commemorative shirt, name label and medal)

 

ค่าสมัครข้ามรุ่นที่สูงกว่า ชำระเพิ่ม 300 บาท

Registration fee for cross registration to another level/ category: 300 Baht.

สงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าสมัครทุกกรณี

All registration fees are non-refundable.

 

น้องผู้หญิงที่จะสมัครแข่งในรุ่น SPEED GIRLS (เฉพาะผู้หญิง) จะต้องทำการสมัครลงแข่งในรุ่นปกติรวมชายหญิงก่อน โดยชำระค่าสมัคร 790 บาท แล้วจึงจะสามารถสมัครเพิ่มในรุ่น SPEED GIRLS (เฉพาะผู้หญิง) โดยชำระค่าสมัครเพิ่มเพียง 300 บาท เหมือนการสมัครเพิ่มรุ่น (ได้รับเหรียญ และมีสิทธิได้รับของรางวัลจากการแข่งขันทั้ง 2 รุ่น แต่จะได้รับเสื้อและป้ายชื่อเพียงชุดเดียว)

Parents who would like to register their child for the level SPEED GIRLS (girls only), you need to register for the level mix boys and girls first and pay the registration fee of 790 Baht before applying for the girls only level. Therefore, if you register your child for both levels, the combined registration fee is 790 Baht plus 300 Baht. The competitors for both race levels/ categories have the right to receive prizes and rewards from both competitions if they win. However, only 1 set of shirt and name label will be provided.

 

#ของที่ระลึก

สำหรับผู้สมัคร 150 ท่านแรก รับฟรีของที่ระลึกดังนี้

เสื้อที่ระลึกการแข่งขันคุณภาพดี พร้อมลายพิมพ์พิเศษที่ออกแบบมาเพื่อการแข่งขันครั้งนี้โดยเฉพาะ

ป้ายชื่อนักแข่งดีไซน์สุดเท่อ้างอิงแบบตามเสื้อที่ระลึก คงทน สวยงาม

เหรียญรางวัลดีไซน์ใหม่ครั้งแรกของสนามแข่งขันที่ภูเก็ต

(เป็นเหรียญ finisher จะได้รับตอนเข้าเส้นชัย)

#special souvenir!

For the first 150 applicants, get special souvenirs (commemorative shirt specially designed for this competition)

Name label for the bike.

Newly designed medal for this competition in Phuket.

 

ทั้งนี้กรุณาระบุไซส์เสื้อ เมื่อลงทะเบียนสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน

โดยเลือกรอบอกขนาด 24 นิ้ว / รอบอกขนาด 26 นิ้ว / รอบอกขนาด 28 นิ้ว / รอบอกขนาด 30 นิ้ว / รอบอกขนาด 32 นิ้ว / รอบอกขนาด 34 นิ้ว

 

Please specify your child’s shirt size when you register. The following sizes are available:

Chest size (in inches):

24 inch / 26 inch / 28 inch / 30 inch / 32 inch / 34 inch

 

ผู้สมัคร Early Bird 60 คนแรกจะได้รับเสื้อและป้ายชื่อก่อนใคร เพื่อใส่เข้าร่วมการอบรมกับโค้ชในวันเสาร์และวันอาทิตย์ที่ 15-16 ตุลาคม 2565 โดยของที่ระลึกจะถูกบรรจุในกล่องของขวัญเป็นพิเศษ สำหรับผู้สมัครในลำดับอื่นๆ ทางผู้จัดจะแจ้งกำหนดวันรับเสื้อและป้ายชื่อให้ทราบอีกครั้ง ตามรอบของการจัดทำและสั่งผลิต โดยจะได้รับช้าที่สุดคือวันเสาร์ที่ 22 ตุลาคม 2565 ก่อนการแข่งขัน

 

The first 60 early bird applicants will get a t-shirt and name label (packed in special gift box) and can wear to join training sessions with the coach on Saturday and Sunday on 15-16 October 2022. For other applicants, the date will be announced for you to collect the items before the competition.

 

#สนามแข่งขัน
สนามแข่งขันชั่วคราว ณ ลานกิจกรรมชั้น 1 ของศูนย์การค้าโรบินสัน ไลฟ์สไตล์ ถลาง จังหวัดภูเก็ต
Google Map : https://goo.gl/maps/vonCF6S7U7tDWGij7

 

#the race

The temporary race track is on activity court on level 1 of Robinson Lifestyle Thalang, Phuket.

Google Map : https://goo.gl/maps/vonCF6S7U7tDWGij7

 

เป็นสนามอินดอร์ ปูพรม ขนาดประมาณ 300 ตารางเมตร จุด Start มีขนาดความกว้างประมาณ 3 เมตร ในช่วงแรกจะเป็นการแข่งขันในทางตรงความยาว 18 เมตร แล้วเลี้ยวโค้งกลับตัว ความกว้างประมาณ  2.5 เมตร ก่อนเป็นทางตรงระยะทางประมาณ 13 เมตร แล้วเข้าโค้งเพื่อขึ้นแรมป์ความสูงประมาณ 50 เซ็นติเมตร หลังจากลงแรมป์จะปล่อยไหลประมาณ 7 เมตร แล้วเข้าโค้งเป็นทางตรงกลับไปยังจุดเริ่มต้น ความกว้างประมาณ 2.5 เมตร ความยาว 18 เมตร แล้ววนอีก 1 รอบสนาม รวมเป็น 2 รอบสนามเพื่อเข้าเส้นชัย

 

เป็นข้อมูลในเบื้องต้น อาจจะมีการปรับเปลี่ยนความกว้างของเลนบางช่วงเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับน้องๆ นักแข่ง หากเข้าโค้งหรือขึ้นแรมป์ไม่สะดวกในระหว่างการฝึกซ้อมก่อนการแข่งขันจริง

 

#Racecourse

It is an indoor racecourse with carpet in an area of around 300 square meters. There are 3 meters wild. In the first part, They will compete in a direct path of 18 meters long. And then Turn to the curve that has 2.5 meters of wild before going straight of 13 meters long and turn to the curve for going up to the ramp that heigh 50 centimeters tall. After going down from the ramp, It will be a Flow path around 7 meters long and turn the curve to go back to the start point again (There are 2.5 meters wild and 18 meters long) and repeat it 1 more round to get to the finish point.

 

#การแข่งขัน
การแข่งขันจะแบ่งออกเป็น 3 รอบ หรือมากกว่าแล้วแต่กรณี
คือรอบคัดเลือก qualifying round
รอบรองชนะเลิศ semifinals round
และรอบชิงชนะเลิศ final round

 

#competition

For each race category, there may be at least 3 rounds of more depending on the number of applicants:

-qualifying round

-semifinals round

-final round

 

จุดปล่อยตัวจะมีไม้กั้น ใช้เสียงสัญญาณการปล่อยตัวแบบเดียวกันกับสนามแข่งขันของ Cruzee Thailand (เป็นเสียงดนตรีเพื่อให้เด็กๆ นับจังหวะเองก่อนปล่อยตัว)

 

โดยจะมีการแรนด้อมเพื่อแบ่งกลุ่มนักแข่งออกเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 4-5 คน เพื่อปล่อยตัวพร้อมกันในรอบคัดเลือกก่อนคัดเอาผู้ชนะในอันดับที่ 1 หรือ อันดับที่ 1 และ 2 แล้วแต่กรณีเพื่อผ่านเข้ารอบไปทำการแข่งขันกับผู้ผ่านการคัดเลือกจากกลุ่มอื่นๆ จนเหลือผู้เข้าแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศ คัดเลือกผู้ชนะในอันดับที่ 1-2-3-4 เพื่อรับรางวัลจากกิจกรรมการแข่งขัน

 

We will randomly divide the racers into 4-5 people per ground, and release at the same time in qualifying round then we will select the winner from each round, or the top two winners in each round, as the case may be. Then the these winners will compete in the next round of the competition.

 

ตารางการซ้อมกับเพื่อนร่วมกลุ่มก่อนการแข่งขัน (เป็นเวลาโดยประมาณ กรุณาแสตนด์บายรอเรียกชื่อตามรอบซ้อมภายในบริเวณพื้นที่ที่จัดกิจกรรม)

The practice rounds are estimated times. All competitors should wait for their names to be called to practice within the practice area.

 

วันเสาร์ที่ 22 ตุลาคม 2565

Saturday 22 October 2022

 

เวลา 15.00-15.30 น.

Class G1 :

SPEED GIRLS รุ่นอายุ 2-4 ปี (สำหรับน้องผู้หญิง) 2-4 Years birthdate 24/10/18-23/10/20

SPEED GIRLS level, Age 2-4 years old (girls only) birthdate 24/10/18-23/10/20

Class G2 :

SPEED GIRLS รุ่นอายุ 4-7 ปี (สำหรับน้องผู้หญิง) 4-7 Years (birthdate 24/10/15-23/10/18)

SPEED GIRLS level, Age 4-7 years old (girls only) birthdate birthdate 24/10/15-23/10/18

 

 

เวลา 15.30-16.00 น.

Class A :

BABY รุ่นอายุ ต่ำกว่า 2.6 ปี + ผู้ปกครอง 1 ท่าน (รวมชายหญิง) (เกิด 24/04/2563 เป็นต้นไป)

BABY level, below 2.6 years old + 1 adult (supervision) (for boys and girls) born 24/04/20 onwards.

 

เวลา 16.00-16.30 น.

Class B :

FRESHY รุ่นอายุ 2.6-3 ปี (รวมชายหญิง) 2.6-3 Years (birthdate 24/10/19-23/04/20)

FRESHY level, Age 2.6-3 years old (for boys and girls) birthdate birthdate 24/10/19-23/04/20

 

เวลา 16.30-17.00 น.

Class C :

JUNIOR รุ่นอายุ 3-4 ปี (รวมชายหญิง) 3-4 Years (birthdate 24/10/18–23/10/19)

JUNIOR level, Age 3-4 years old (for boys and girls) birthdate 24/10/18–23/10/19

 

เวลา 17.00-17.30 น.

Class D :

SENIOR รุ่นอายุ 4-5 ปี (รวมชายหญิง) 4-5 Years (birthdate 22/10/17-23/10/18)

SENIOR level, Age 4-5 years old (for boys and girls) birthdate start from 22/10/17-23/10/18

 

เวลา 17.30-18.00 น.

Class E :

EXPERT รุ่นอายุ 5-7 ปี (รวมชายหญิง) 5-7 Years (birthdate 24/10/15-23/10/17)

EXPERT level, Age 5-7 years old (for boys and girls) birthdate birthdate 24/10/15-23/10/17

 

ตารางการแข่งขัน (เป็นเวลาโดยประมาณ กรุณาแสตนด์บายรอเรียกชื่อตามรอบการแข่งขันภายในบริเวณพื้นที่ที่จัดกิจกรรม)

We will try to keep all competitions within the time specified. All competitors should wait for their names to be called into competition within the competition area.

 

วันอาทิตย์ที่ 23 ตุลาคม 2565

Sunday 23 October 2022

เวลา 11.00-12.00 น.

Class G1 :

SPEED GIRLS รุ่นอายุ 2-4 ปี (สำหรับน้องผู้หญิง) 2-4 Years birthdate 24/10/18-23/10/20

SPEED GIRLS level, Age 2-4 years old (girls only) birthdate 24/10/18-23/10/20

Class G2 :

SPEED GIRLS รุ่นอายุ 4-7 ปี (สำหรับน้องผู้หญิง) 4-7 Years (birthdate 24/10/15-23/10/18)

SPEED GIRLS level, Age 4-7 years old (girls only) birthdate birthdate 24/10/15-23/10/18

 

 

เวลา 12.00-13.00 น.

Class A :

BABY รุ่นอายุ ต่ำกว่า 2.6 ปี + ผู้ปกครอง 1 ท่าน (รวมชายหญิง) (เกิด 24/04/2563 เป็นต้นไป)

BABY level, below 2.6 years old + 1 adult (supervision) (for boys and girls) born 24/04/20 onwards.

 

เวลา 13.00-14.00 น.

Class B :

FRESHY รุ่นอายุ 2.6-3 ปี (รวมชายหญิง) 2.6-3 Years (birthdate 24/10/19-23/04/20)

FRESHY level, Age 2.6-3 years old (for boys and girls) birthdate birthdate 24/10/19-23/04/20

 

เวลา 14.00-15.00 น.

Class C :

JUNIOR รุ่นอายุ 3-4 ปี (รวมชายหญิง) 3-4 Years (birthdate 24/10/18–23/10/19)

JUNIOR level, Age 3-4 years old (for boys and girls) birthdate 24/10/18–23/10/19

 

เวลา 15.00-16.00 น.

Class D :

SENIOR รุ่นอายุ 4-5 ปี (รวมชายหญิง) 4-5 Years (birthdate 22/10/17-23/10/18)

SENIOR level, Age 4-5 years old (for boys and girls) birthdate start from 22/10/17-23/10/18

 

เวลา 16.00-17.00 น.

Class E :

EXPERT รุ่นอายุ 5-7 ปี (รวมชายหญิง) 5-7 Years (birthdate 24/10/15-23/10/17)

EXPERT level, Age 5-7 years old (for boys and girls) birthdate birthdate 24/10/15-23/10/17

 

17.00 น. พิธีมอบรางวัล

Award Presentation

 

#กติกาการแข่งขัน
เป็นการแข่งขันแบบเปิด สามารถเข้าร่วมการแข่งขันได้ทุกแบรนด์ แต่งจักรยานบาลานซ์ไบค์ได้ แต่สงวนสิทธิเฉพาะล้อขนาด 12 นิ้วเท่านั้น

#rules of the competition

Competitors with any brand of balance bikes can join the competition. The bike can be decorated however, only bikes with 12inch wheels can be used.

 

ผู้เข้าแข่งขันจะต้องแต่งกายด้วยชุดและอุปกรณ์ที่มีความปลอดภัยก่อนทำการแข่งขันทุกครั้ง โดยนักแข่งจะต้องสวมหมวกกันน็อคและรองเท้าผ้าใบ สำหรับสนับศอก สนับเข่า ถุงมือ และหน้ากากอนามัยให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ปกครอง

The competitors have to wear safety equipment when joining the races:

-Helmet (compulsory)

-Sneaker (compulsory)

-Gloves (optional)

-Knee pads, Elbow pads (optional)

-Mask (optional)

 

ผู้ปกครองและผู้เข้าแข่งขันจะต้องตรวจและแจ้งผล ATK ก่อนเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขัน (ตรวจและส่งผลผ่านช่องทางที่สมัครได้แต่แต่เวลา 18.00 น. ของวันที่ 22 ตุลาคม จนถึงเวลา 11.00 น. ของวันแข่งขัน วันอาทิตย์ที่ 23 ตุลาคม 2565) หากท่านไม่แจ้งผลก่อนเวลาดังกล่าว ทางคณะกรรมการขอสงวนสิทธิไม่ให้เข้าร่วมการแข่งขัน เพื่อสุขภาพและความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมกิจกรรมโดยรวม

Parents and candidates have to submit or show their ATK test results before joining the competition. (You can send the ATK test results during 22 October at 6pm until 23 October at 11am). Failure to submit the ATK test results will result in competitors forfeiting the competition.

 

#ของรางวัล
ในแต่ละรุ่นการแข่งขันจะมีผู้ชนะและได้รับรางวัลอันดับ 1-2-3-4 ซึ่งมีรายการของรางวัลดังนี้

#Award

For each category, the winners will receive the following prizes:

 

ชนะเลิศอันดับ 1 – The Winner
ถ้วยรางวัลเกียรติยศ
Robinson Lifestyle Thalang มอบเงินรางวัล มูลค่า 1,500 บาท พร้อมบัตรสตาร์บัคส์มูลค่า 1,000 บาท
Splash Jungle Water Park Phuket มอบบัตรของขวัญสำหรับเที่ยวสวนน้ำแบบรวมเครื่องเล่น สำหรับเด็ก 1 ใบ มูลค่า 750 บาท
Pearl Hotel Phuket มอบบัตรของขวัญสำหรับรับประทานอาหารจีนที่ภัตตาคาร Rooftop บนชั้นที่ 12 ของโรงแรมเพิร์ล ภูเก็ต มูลค่า 500 บาท
Gurion Gym Taekwondo มอบบัตรของขวัญสำหรับเรียนเทควันโดฟรี 1 เดือน มูลค่า 2,000 บาท
A Little Club มอบบัตรของขวัญสำหรับเรียนเต้นและเรียนทำอาหาร มูลค่า 1,500 บาท
SAM Singapore Math มอบบัตรของขวัญสำหรับเรียนเสริมทักษะทางคณิตศาตร์ มูลค่า 1,400 บาท
Gymboree Play & Music Phuket มอบบัตรของขวัญสำหรับเรียนเสริมพัฒนาการเด็ก มูลค่า 1,200 บาท
PAL Café มอบบัตรของขวัญสำหรับซื้อเครื่องดื่ม มูลค่า 100 บาท
Zogumi Nutrimune มอบผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสำหรับเด็ก Zogumi เจลลี่พี่ช้าง 1 กล่อง มูลค่า 690 บาท

Cruzee Bike มอบเสื้อที่ระลึกคอลเลคชั่นพิเศษ CRUZEE SPARTAN : THE WARRIOR OF CRUZEE KIDZ สำหรับแชมป์ประจำสนาม 1 ตัว มูลค่า 690 บาท

 

The Winner (1st place)
– The trophy
– Value cash card of 1,500 Baht from Robinson Lifestyle Thalang

–  STARBUCKS CARD 1,000 Baht
– 1 ticket for a child at Splash Jungle Water Park Phuket worth 750 Baht.
– Gift voucher of 500 Baht from Pearl Hotel Phuket
– Gift voucher of 2,000 Baht (to join 1 month classes at Gurion Gym Taekwondo , K PARK PHUKET).
– Gift voucher of 1,500 Baht from A Little Club , K PARK PHUKET to join dancing and cooking classes.
– Gift voucher of 1,400 Baht from SAM Singapore Math (K PARK PHUKET center), for two hours of Math class.
– Gift voucher of 1,200 Baht from Gymboree Play & Music Phuket
– Gift voucher 100 Baht from PAL Café, K PARK PHUKET
– Children’s dietary supplements from Zogumi Nutrimune worth 690 Baht
– Special collection shirt from Cruzee Bike CRUZEE SPARTAN : THE WARRIOR OF CRUZEE KIDZ worth 690 Baht

 

รองชนะเลิศอันดับ 1
ถ้วยรางวัลเกียรติยศ
Robinson Lifestyle Thalang มอบเงินรางวัล มูลค่า 1,200 บาท พร้อมบัตรสตาร์บัคส์มูลค่า 100 บาท
Pearl Hotel Phuket มอบบัตรของขวัญสำหรับรับประทานอาหารจีนที่ภัตตาคาร Rooftop บนชั้นที่ 12 ของโรงแรมเพิร์ล ภูเก็ต มูลค่า 300 บาท
Gurion Gym Taekwondo มอบบัตรของขวัญสำหรับเรียนเทควันโดฟรี 1 เดือน มูลค่า 2,000 บาท
A Little Club มอบบัตรของขวัญสำหรับเรียนเต้นและเรียนทำอาหาร มูลค่า 1,500 บาท
SAM Singapore Math มอบบัตรของขวัญสำหรับเรียนเสริมทักษะทางคณิตศาตร์ มูลค่า 1,400 บาท
Gymboree Play & Music Phuket มอบบัตรของขวัญสำหรับเรียนเสริมพัฒนาการเด็ก มูลค่า 1,200 บาท
PAL Café มอบบัตรของขวัญสำหรับซื้อเครื่องดื่มมูลค่า 100 บาท
Zogumi Nutrimune มอบผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสำหรับเด็ก Zogumi เจลลี่พี่ช้าง 1 กล่อง มูลค่า 690 บาท

 

The 1st Runner-Up (2nd place)
– The trophy
– Value cash card of 1,200 Baht from Robinson Lifestyle Thalang

–  STARBUCKS CARD 100 Baht
– Gift voucher of 300 Baht from Pearl Hotel Phuket
– Gift voucher of 2,000 Baht (to join 1 month classes at Gurion Gym Taekwondo , K PARK PHUKET).
– Gift voucher of 1,500 Baht from A Little Club , K PARK PHUKET to join dancing and cooking classes.
– Gift voucher of 1,400 Baht from SAM Singapore Math (K PARK PHUKET center), for two hours of Math class.
– Gift voucher of 1,200 Baht from Gymboree Play & Music Phuket
– Gift voucher 100 Baht from PAL Café, K PARK PHUKET
– Children’s dietary supplements from Zogumi Nutrimune worth 690 Baht

 

รองชนะเลิศอันดับ 2
ถ้วยรางวัลเกียรติยศ
Robinson Lifestyle Thalang มอบเงินรางวัล มูลค่า 800 บาท พร้อมบัตรสตาร์บัคส์มูลค่า 100 บาท
Pearl Hotel Phuket มอบบัตรของขวัญสำหรับรับประทานอาหารจีนที่ภัตตาคาร Rooftop บนชั้นที่ 12 ของโรงแรมเพิร์ล ภูเก็ต มูลค่า 300 บาท
Gurion Gym Taekwondo มอบบัตรของขวัญสำหรับเรียนเทควันโดฟรี 1 เดือน มูลค่า 2,000 บาท
A Little Club มอบบัตรของขวัญสำหรับเรียนเต้น มูลค่า 600 บาท
SAM Sigpore Math มอบบัตรของขวัญสำหรับเรียนเสริมทักษะทางคณิตศาตร์ มูลค่า 1,400 บาท
Gymboree Play & Music Phuket มอบบัตรของขวัญสำหรับเรียนเสริมพัฒนาการเด็ก มูลค่า 1,200 บาท
PAL Café มอบบัตรของขวัญสำหรับซื้อเครื่องดื่ม มูลค่า 100 บาท
Zogumi Nutrimune มอบผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสำหรับเด็ก Zogumi เจลลี่พี่ช้าง 1 กล่อง มูลค่า 690 บาท

 

The 2nd Runner-Up (3rd place)
– The trophy
– Value cash card of 800 Baht from Robinson Lifestyle Thalang

–  STARBUCKS CARD 100 Baht
– Gift voucher of 300 Baht from Pearl Hotel Phuket
– Gift voucher of 2,000 Baht (to join 1 month classes at Gurion Gym Taekwondo , K PARK PHUKET).
– Gift voucher of 600 Baht from A Little Club , K PARK PHUKET to join dancing and cooking classes.
– Gift voucher of 1,400 Baht from SAM Sigpore Math (K PARK PHUKET center), for two hours of Math class.
– Gift voucher of 1,200 Baht from Gymboree Play & Music Phuket
– Gift voucher 100 Baht from PAL Café, K PARK PHUKET
– Children’s dietary supplements from Zogumi Nutrimune worth 690 Baht

 

รองชนะเลิศอันดับ 3
ถ้วยรางวัลเกียรติยศ
Robinson Lifestyle Thalang มอบเงินรางวัล มูลค่า 500 บาท พร้อมบัตรสตาร์บัคส์มูลค่า 100 บาท
Gurion Gym Taekwondo มอบบัตรของขวัญสำหรับเรียนเทควันโดฟรี 1 เดือน มูลค่า 2,000 บาท
A Little Club มอบบัตรของขวัญสำหรับเรียนเต้น มูลค่า 600 บาท
SAM Sigpore Math มอบบัตรของขวัญสำหรับเรียนเสริมทักษะทางคณิตศาตร์ มูลค่า 1,400 บาท
Gymboree Play & Music Phuket มอบบัตรของขวัญสำหรับเรียนเสริมพัฒนาการเด็ก มูลค่า 1,200 บาท
PAL Café มอบบัตรของขวัญสำหรับซื้อเครื่องดื่ม มูลค่า 100 บาท
Zogumi Nutrimune มอบผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสำหรับเด็ก Zogumi เจลลี่พี่ช้าง 1 กล่อง มูลค่า 690 บาท

 

The 3rd Runner-Up (4th place)
– The trophy
– Value cash card of 500 Baht from Robinson Lifestyle Thalang

–  STARBUCKS CARD 100 Baht
– Gift voucher of 2,000 Baht (to join 1 month classes at Gurion Gym Taekwondo , K PARK PHUKET).
– Gift voucher of 600 Baht from A Little Club , K PARK PHUKET to join dancing and cooking classes.
– Gift voucher of 1,400 Baht from SAM Sigpore Math (K PARK PHUKET center), for two hours of Math class.
– Gift voucher of 1,200 Baht from Gymboree Play & Music Phuket
– Gift voucher 100 Baht from PAL Café, K PARK PHUKET
– Children’s dietary supplements from Zogumi Nutrimune worth 690 Baht

 

#ข้อมูลเพิ่มเติม

#More information

 

1.1 การแข่งขันจะมีการพักเบรคในแต่ละรอบด้วยการแสดงของเด็กๆ ประมาณ 5 นาที เพื่อให้กรรมการ เจ้าหน้าที่และทีมงานได้อัพเดท ตรวจเช็ค แก้ไขปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นในการแข่งขันแต่ละรอบ เพื่อป้องกันข้อผิดพลาด และสร้างประสบการณ์ที่ดีที่สุดให้กับนักแข่งและผู้ปกครอง

1.1 The competition will be on a break in each round with the show of children about 5 minutes, meanwhile the judge and our team will update, checking and fixed the problems that may occur in each round, to prevent the mistake and make the best experience to racers and parents.

 

1.2 พาไปทำความรู้จักกับโค้ชบอย

1.2 Our coach

 

โค้ชบอย กรณ์ สังฆบุญ
Coach Boy ; Gorn Sangkaboon / Thai National Trails Bike Athletes
นักกีฬาจักรยาน Trials Bike หมายเลข 1 ทีมชาติไทย และโค้ชรับรองโดยสมาคมจักรยานแห่งประเทศไทย และ UCI SWITZERLAND

Coach Boy ; Mr. Gorn Sangkaboon / Thai National Trails Bike Athletes

Trials Bike Athlete –  former Thailand number 1 and a certified coach by the Bicycle Association of Thailand and UCI SWITZERLAND.

 

ผลงานที่ผ่านมา
2022
รายการแข่งขัน Downhill Thailand Championship 2022
รองแชมป์ประเทศไทย รุ่นอายุ 30-39 ปีชาย
รองแชมป์ประเทศไทย รุ่นทั่วไปชาย

Latest performance

2022

Downhill Thailand Championship 2022 Tournament:

1st runner up – Thailand Championship, male aged 30-39 years old.

1st runner up – Thailand Championship, male.

 

2020
รายการแข่งขัน Downhill Thailand Championship 2020
แชมป์ประเทศไทยรุ่น BMX Supercross 2020
อันดับที่ 2 แชมป์ประเทศไทย
อันดับที่ 4 แชมป์เอเชีย Downhill

2020

Downhill Thailand Championship 2020

Thailand Championship of BMX Supercross 2020

Second place in the Thailand Championship

Forth place – Asian Championship of Downhill Tournament

 

2019
รายการแข่งขัน Downhill Thailand Championship 2019
อันดับที่ 2 แชมป์ประเทศไทย

2019

Downhill Thailand Championship 2019

Second place in the Thailand Championship

 

2018
รายการแข่งขัน Downhill and Downmall Thailand 2018
แชมป์ประเทศไทยรุ่น Elite man
รายการแข่งขัน Thailand Trials Bike 2016
แชมป์ประเทศไทย

2018

Downhill and Downmall Thailand 2018: Winner – Elite man

 

2017
รายการแข่งขัน Downhill Thailand Gravity Series 2017
แชมป์รุ่น Master A
แชมป์รุ่น Freeride A

รายการแข่งขัน Downhill and Downmall Thailand 2017
รองแชมป์ประเทศไทยรุ่นอายุ 30-39 ปี ชาย
อันดับที่ 4 แชมป์ประเทศไทย รุ่นทั่วไปชาย

รายการแข่งขัน Thailand Trials Bike 2017
แชมป์ประเทศไทย

2017

Downhill Thailand Gravity Series 2017

Winner –  Master A

Winner – Freeride A

Downhill and Downmall Thailand 2017

Second place – Thailand Championship, male aged 30-39 years old.

Forth place – Thailand Championship, male.

Winner of Thailand Trials Bike 2017 Championships

 

2016

รายการแข่งขัน Downhill Thailand Gravity Series 2016

แชมป์รุ่น Master A

แชมป์รุ่น Freeride A

รายการแข่งขัน Thailand Trials Bike 2016

แชมป์ประเทศไทย

2016

Downhill Thailand Gravity Series 2016

Winner – Master A

Winner –  Freeride A

Winner of Thailand Trials Bike 2016 Championship

 

1.3 Training Class : Balance Bike Basic Skills by Coach Boy การอบรมของโค้ชในวันเสาร์และวันอาทิตย์ที่ 15-16 ตุลาคม 2565 เป็นการอบรมแบบเปิดเพื่อเพิ่มพูนทักษะให้กับนักซิ่งจักรยานบาลานซ์ไบค์ เด็กๆ และผู้ปกครองสามารถมาร่วมรับฟังและสังเกตการณ์รอบสนามได้ตลอดกิจกรรม แต่ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะนักแข่งที่ลงทะเบียน Early Bird 60 คนแรกที่จะได้ลงสนามเรียนรู้และฝึกซ้อมภายใต้การดูแลของโค้ช (รอบละ 15 คน เวลา 1 ชั่วโมง) โดยจะไม่มีการใช้อุปกรณ์แข่งขันจริงในการฝึกซ้อม ยกเว้นแรมป์ในสนามฝึกซ้อม โดยมีรายละเอียดของการอบรมดังนี้ จักรยานบาลานซ์ไบค์คืออะไร / เล่นจักรยานบาลานซ์ไบค์ได้อะไร / วิธีการฝึกเริ่มต้นฝึกอย่างไร / การปรับระดับให้เหมาะกับสรีระของน้องๆ ทำอย่างไร / มาเล่นกันมาไถกันให้สนุกแบบจักรยานบาลานซ์ไบค์

1.3 Training Class : Balance Bike Basic Skills by Coach Boy

The training sessions by experienced and certified coach will take place on 15-16 October 2022. This is a training to increase skills for competitors and their supervisors. The training is for the first 60 applicants who register for the competition only. Applicants will be able to learn and practice biking under the supervision from the coach (15 children per round per 1 hour). The training equipment will not be exactly the same as the actual competition equipment.

Training topics:

-What is balance bike?

– The benefits of balance bikes to children

-How to start practicing.

-How to adjust the bike to suit your child.

 

1.4 Stunt Bike X-Treme Show by Coach Boy
คุณพ่อคุณแม่สามารถพาน้องๆ มาร่วมชมโชว์จักรยานผาดโผนเพื่อความสนุก ตื่นเต้น และสร้างแรงบันดาลใจให้กับเด็กๆ ในวันเสาร์และวันอาทิตย์ที่ 15-16 ตุลาคม 2565 รอบเวลาแสดง 14.30-15.00 น. และ 18.00-18.30 น.

1.4 Stunt Bike Extreme Show by Coach Boy

Parents can let your children attend the bike show for fun, excitement and inspiration for children on 15-16 October 2022.

-The show will be on 2.30pm-3pm and 6pm-6.30pm.

 

1.5 Balance Bike Clinic วันเสาร์และวันอาทิตย์ที่ 22-23 ตุลาคม 2565 พบกับคุณนั้ม : ธัญปวีณ์ อัศฎางค์วีรกุล ผู้บริหารของ Cruzee Thailand ที่จะมาบอกเล่าและแบ่งปันเทคนิคในการเล่นจักรยานบาลานซ์ไบค์กับน้องๆ นักแข่งและคุณพ่อคุณแม่ โดยเฉพาะมือใหม่ บ้านไหนที่พึ่งลองเล่น ถ้ามีข้อสงสัย สามารถมาพูดคุยและขอคำแนะนำแบบเป็นกันเองที่บูธกิจกรรมของ Cruzee ได้เลย

1.5 Balance Bike Clinic

Saturday and Sunday on 22-23 October 2022

Meeting with Khum NAM : ธัญปวีณ์ อัศฎางค์วีรกุล, CEO of Cruzee Thailand to listen to her techniques for playing and using Balance bikes with competitors and parents. Parents and children are welcome to ask questions regarding the bikes and the competition tips.

 

สมัครแข่งขันผ่านไลน์ที่ https://lin.ee/p4a8S9e หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่โทร. 081-466-9992

Apply for competition via LINE: https://lin.ee/p4a8S9e or ask for more information by calling 081-466-9992

 

Robinson Lifestyle Thalang Phuket Balance Bike Championship 2022 จัดโดย Robinson Lifestyle Thalang / Cruzee Bike / K Park Phuket ร่วมสนับสนุนการจัดกิจกรรมโดย Gymboree Play & Music Phuket / A Little Club / Gurion Gym Taekwondo / PAL Café  / SAM Sigpore Math / Pearl Hotel Phuket / Zogumi Nutrimune และ Splash Jungle Water Park Phuket

 

การจัดการแข่งขัน Robinson Lifestyle Thalang Phuket Balance Bike Championship 2022 ถูกจัดขึ้นด้วยความมุ่งหวังที่จะได้สร้างพื้นที่แห่งการเรียนรู้ ส่งเสริมพัฒนาการตามช่วงวัย และมอบประสบการณ์ที่ดีที่สุดให้กับเด็กๆ และทุกคนในครอบครัว กฎกติกาและระเบียบข้อบังคับเป็นไปตามรูปแบบการจัดการแข่งขันของทาง Cruzee Thailand การตัดสินใดๆ ของทางคณะกรรมการถือว่าเป็นที่สิ้นสุด หากท่านข้อมีสอบถามสามารถติดต่อกับทีมงานของเราผ่านทางไลน์ https://lin.ee/p4a8S9e หรือโทร. 081-466-9992

บทความอื่นๆ

Subscribe To Our Newsletters