Make a Booking

Robinson Lifestyle Thalang Phuket Balance Bike Championship 2023

ประกาศรายชื่อนักแข่งจักรยานบาลานซ์ไบค์ Robinson Lifestyle Thalang Phuket Balance Bike Championship 2023 ที่ได้ทำการสมัครลงทะเบียน ชำระเงินค่าสมัคร และยืนยันตนด้วยใบเกิดกับทางทีมงานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

รายชื่อนักแข่งที่สมัครลงทะเบียน ชำระเงิน และยืนยันตนแล้ว

Class A :

BABY level, below 2.6 years old + 1 adult (supervision) (for boys and girls)

(ชื่อ) (อายุ ณ วันแข่งขัน 23 กรกฎาคม 2566) (ไซส์เสื้อ)

 1. A01 : NASYA ด.ญ. ธนัญญา  คนึงการ 1.8 ขวบ (24)
 2. A02 : Q ด.ช.ปัณณทัต สุขนิยม 1.8 ขวบ (24)
 3. A03 : Poom Phumiphat khlaikhlee 2.3 ขวบ (24)
 4. A04 : Angpao ด.ช. ปฏิพันธ์ ถิรเตียวสกุล 2.5 ขวบ (26)
 5. A05 : Tawan ด.ช.ธีธัชต คงชนะ 1.8 ขวบ (24)
 6. A06 : Patrick Jirapatr Suthapong 2.1 ขวบ (24)
 7. A07 : ADIL ด.ช. อันดาลิฟ อาแวสือแม 2.5 ขวบ (24)
 8. A08 : น้องเปรม ด.ช. ชนกันต์ วิฑูรย์พิศาลศิลป์ 2.4 ขวบ (26)
 9. A09 : Jeehan ด.ช.อนพัทย์ สังข์แดหวา 1.10 ขวบ (24)
 10. A10 : Ava ด.ญ. สุชญา ชีประวัติชัย 2.1 ขวบ (24)
 11. A11 : Chen ด.ญ. อารารัต โปรดปัญญา 2.3 ขวบ (24)
 12. A12 : Plawan ภูริชญา วิทยาคม 2.5 ขวบ (24)
 13. A13 : Sharpper ด.ช. เปรมปรัชญา เกิดคง 2.4 ขวบ (24)
 14. A14 : Krit ด.ช. กฤตภพ อัตเวทยานนท์ 1.10 ขวบ (24)
 15. A15 : JAIDEE ด.ญ. ศรุดา เฟื่องกาญจน์ 2.4 ขวบ (24)
 16. A16 : Eduard Ten 2.5 Years Old (24)
 17. A17 : TongTong ด.ช. ธีร์นวัต อุดมลาภ 2.0 ขวบ (24)
 18. A18 : CHARLES ด.ช. ฌาน เครือสนิท 2.5 ขวบ (24)
 19. A19 : GOSHA ; Georgii Trifonov 1.11 Years Old (24)

 

Class B :

FRESHY level, Age 2.6-2.11 years old (for boys and girls)

(ชื่อ) (อายุ ณ วันแข่งขัน 23 กรกฎาคม 2566) (ไซส์เสื้อ)

 1.  B01 : KHALIS ด.ช. อรรถสิทธิ์  บุญแต่ง 2.7 ขวบ (26)
 2.  B02 : Design ด.ญ. มิรา ย่องหิ้น 2.11 ขวบ (24)
 3.  B03 : KAN ด.ช. กันต์ มณีสุวรรณ 2.8 ขวบ (24)
 4.  B04 : PHEM ด.ช.รพีพงษ์ จีนนา 2.8 ขวบ (26)
 5.  B05 : Rada ด.ญ. ลภัสรดา ทองเจือ 2.11 ขวบ (24)
 6.  B06 : ARTHUR ด.ช. ชยกฤต น้อยรักษา 2.7 ขวบ (26)
 7.  B07 : SHAN ด.ช. กิจจาชาญ ทองเสมอ 2.11 ขวบ (24)
 8.  B08 : justin ด.ช. กรรตชัย ทองด้วง 2.9 ขวบ (24)
 9.  B09 : YaoYao ด.ช. ชยณัฐ เทิดแม่ฟ้าหลวง 2.7 ขวบ (24)
 10.  B10 : Lion ด.ช. ธานานันท์ บุญเกิด 2.11 ขวบ (24)
 11.  B11 : Tay Tay Pirapong Arunrat 2.8 ขวบ (28)
 12. B12 : Angpao ด.ช. ปุณยวีร์ วิวัฒนานุกูล 2.6 ขวบ (24)
 13. B13 : IKKYU ด.ช. สิวุฒิ กมลรัตโนบล 2.10 ขวบ (24)
 14. B14 : Hear-Te ด.ช. คณิศร ดวงแก้ว 2.9 ขวบ (24)
 15. B15 : Balinda ด.ญ. บาลินดา พิศภิรมย์ 2.8 ขวบ (24)
 16. B16 : Aston ด.ช.วัชรากร พรหมเจียม 2.9 ขวบ (24)
 17. B17 : Bubble ด.ช. ธนภัทร สงฤทธิ์ 2.8 ขวบ (26)

 

Class C :

JUNIOR level, Age 3 years old (for boys and girls)

(ชื่อ) (อายุ ณ วันแข่งขัน 23 กรกฎาคม 2566) (ไซส์เสื้อ)

 1. C01 : Ashita ด.ช. อชิตะ ดุลพินิจพัฒนา 3.11 ขวบ (26)
 2. B01 : KHALIS ด.ช.อรรถสิทธิ์  บุญแต่ง 2.7 ขวบ (เพิ่มรุ่น)
 3. C02 : Matang ด.ช. ญาณกร พลีไพล 3.3 ขวบ (26)
 4. B02 : Design ด.ญ. มิรา ย่องหิ้น 2.11 ขวบ (เพิ่มรุ่น)
 5. C03 : Habib ด.ช. มูฮัมหมัด ฮาบีบ เจ๊ะกายอ 3.1 ขวบ (28)
 6. C04 : Moo Hong ด.ช. พชร เอ่งฉ้วน 3.2 ขวบ (24)
 7. C05 : Thomas ; Master Thomas Miller 3.4 Years Old (26)
 8. C06 : Music ด.ช. รุจกร เรียงวรานนท์ 3.0 ขวบ (26)
 9. C07 : Anchan ด.ญ. ภิญญาพัชญ์ จินณรัตน์ 3.11 ขวบ (26)
 10. C08 : Phuri ด.ช. ภูริณัฐ ชุมพงศ์ 3.8 ขวบ (24)
 11. C09 : KHUNPHON ด.ช. นันทภัทร์ วงค์รัตน์ 3.7 ขวบ (24)
 12. C10 : Dorae ด.ช. กวินทัต โตแจ่ม 3.5 ขวบ (24)
 13. C11 : Proad ด.ช. ภคิน เชื้อนาคา 3.4 ขวบ (26)
 14. C12 : Heart ด.ช. ภูวิศ อรรถทรัพย์ 3.5 ขวบ (26)
 15. C13 : Alex ; Alex Yeung 3.2 Years Old (24)
 16. B10 : Lion ด.ช. ธานานันท์ บุญเกิด 2.11 ขวบ (เพิ่มรุ่น)
 17. C14 : Harper ด.ช. กุลกวิน พันธ์สน 3.5 ขวบ (26)
 18. C15 : Nureen ด.ญ. นูรีน วอลี 3.4 ขวบ ()
 19. C16 : Igor Ten 3.8 Years Old (26)
 20. C17 : KHAOKONG ด.ช. กรวิชญ์  จินะเสนา 3.7 ขวบ (26)
 21. C18 : Khalis ด.ช. คาลิส มหาผล 3.7 ขวบ (26)
 22. C19 : NAKA ด.ช. นาคา เหลือละมัย 3.0 ขวบ (26)
 23. C20 : Deni ; Deniel Koroljov 3.5 Years Old (26)
 24. C21 : ALAN ด.ช. คีตพัฒน์ พลรงค์ 3.3 ขวบ (28)
 25. C22 : Iarik ; Iaroslav Balabanov 3.1 Years Old ()

 

Class D :

SENIOR level, Age 4 years old (for boys and girls)

(ชื่อ) (อายุ ณ วันแข่งขัน 23 กรกฎาคม 2566) (ไซส์เสื้อ)

 1. D01 : KRIT ด.ช. นพธวัช ลิ่มบุตร 4.6 ขวบ (28)
 2. D02 : FIFA ด.ช. ธีระภัทร์ ศรีสุวรรณ 4.8 ขวบ (26)
 3. D03 : PINE ด.ญ. ชญานิศา รักมาก 4.6 ขวบ (26)
 4. D04 : Bambi ด.ญ. นันท์นภัส จันทระ 4.6 ขวบ (28)
 5. D05 : Pigul ด.ญ. ณฐชา แถมจันทร์ 4.6 ขวบ (26)
 6. D06 : FAREEF ด.ช. ฟารีฟ เสกสรรณ์ 4.0 ขวบ (28)
 7. C09 : KHUNPHON ด.ช. นันทภัทร์ วงค์รัตน์ 3.7 ขวบ (เพิ่มรุ่น)
 8. D07 : GAWE ด.ช. ตาณ ตุรงคราวี 4.9 ขวบ (34)
 9. D08 : NAME ด.ช. ธีรภัทร หนูชู 4.5 ขวบ (28)
 10. D09 : Naboon ด.ช. นาบุญ พรหมดวง 4.10 ขวบ (26)
 11. D10 : Marteen ด.ช. ศุภณัฐ อาหม๊ะ 4.7 ขวบ (24)
 12. D11 : Julia ด.ญ. จูเลีย เมาเรอร์ 4.7 ขวบ (28)
 13. C01 : Ashita ด.ช. อชิตะ ดุลพินิจพัฒนา 3.11 ขวบ (เพิ่มรุ่น)
 14. C07 : Anchan ด.ญ. ภิญญาพัชญ์ จินณรัตน์ 3.11 ขวบ (เพิ่มรุ่น)
 15. D12 : Riva John Poulsen 4.1 ขวบ (26)
 16. D13 : RAF ด.ช. อัชรอฟ  แสวงผล 4.5 ขวบ ()
 17. D14 : Fathia ด.ญ.ฟาเทีย ทองย่น 4.5 ขวบ (26)
 18. D15 : Alex Rathmann 4.5 ขวบ (26)
 19. D16 : Bigbike ด.ญ. นพเก้า​ พรหมทอง 4.7 ขวบ (28)

 

Class E :

EXPERT level, Age 5-7 years old (for boys and girls)

(ชื่อ) (อายุ ณ วันแข่งขัน 23 กรกฎาคม 2566) (ไซส์เสื้อ)

 1. E01 : PAOHUE ด.ช. อธิธรรม์ สกุลชิต 6.7 ขวบ (30)
 2. E02 : Bibim ด.ช. ศรุตนันต์ จันทระ 6.3 ขวบ (28)
 3. E03 : ART ด.ช. ประคัลภ์ ถิรเตียวสกุล 5.9 ขวบ (28)
 4. E04 : Na-Phat ด.ช. ชินณพัทธ์ แถมยิ้ม 6.1 ขวบ ()
 5. E05 : Phupha ด.ช. ธราเทพ มีสุวรรณ 5.1 ขวบ (26)
 6. D08 : NAME ด.ช. ธีรภัทร หนูชู 4.5 ขวบ (เพิ่มรุ่น)
 7. E06 : TYME ด.ช.คมวรัตม์ ทองเสมอ 5.0 ขวบ (24)
 8. E07 : BEAM Kritipong Khoo-Aroon 5.5 ขวบ (26)
 9. E08 : Angpao ด.ช.สิโรจ กมลรัตโนบล 5.11 ขวบ (26)
 10. E09 : Jasmine ด.ญ. จัสมิน เมาเรอร์ 6.3 ขวบ (28)
 11. D07 : GAWE ด.ช. ตาณ ตุรงคราวี 4.9 ขวบ (เพิ่มรุ่น)
 12. E10 : TINTIN ด.ช. จิรพงศ์ แซ่ตั้น 5.4 ขวบ (30)
 13. C01 : Ashita ด.ช. อชิตะ ดุลพินิจพัฒนา 3.11 ขวบ (เพิ่มรุ่น)

Robinson Lifestyle Thalang Phuket Balance Bike Championship 2023 จัดโดย Robinson Lifestyle Thalang / Cruzee Bike / K Park Phuket ร่วมสนับสนุนการจัดกิจกรรมโดย Gymboree Play & Music Phuket / A Little Club / Gurion Gym Taekwondo / PAL Café  / SAM Sigpore Math / Pearl Hotel Phuket / Phuket Bird Park และ เครื่องกรองน้ำ Coway

 

การจัดการแข่งขัน Robinson Lifestyle Thalang Phuket Balance Bike Championship 2023 ถูกจัดขึ้นด้วยความมุ่งหวังที่จะได้สร้างพื้นที่แห่งการเรียนรู้ ส่งเสริมพัฒนาการตามช่วงวัย และมอบประสบการณ์ที่ดีที่สุดให้กับเด็กๆ และทุกคนในครอบครัว กฎกติกาและระเบียบข้อบังคับเป็นไปตามรูปแบบการจัดการแข่งขันของทาง Cruzee Thailand การตัดสินใดๆ ของทางคณะกรรมการถือว่าเป็นที่สิ้นสุด หากท่านข้อมีสอบถามสามารถติดต่อกับทีมงานของเราผ่านทางไลน์ https://lin.ee/p4a8S9e หรือโทร. 081-466-9992

บทความอื่นๆ

Subscribe To Our Newsletters