Make a Booking

Robinson Lifestyle Thalang Phuket Balance Bike Championship 2023

รายละเอียดการจัดงาน
Robinson Lifestyle Thalang Phuket Balance Bike Championship 2023

 

เปิดรับสมัคร 31 พฤษภาคม – 19 กรกฎาคม 2566

Open for registration on 31 May – 19 July 2023

(ขออนุญาตปิดรับสมัครในบางรุ่นก่อนเมื่อมีผู้สมัครครบจำนวนเพื่อแบ่งกลุ่มการแข่งขัน)

We reserve the right not to accept any more applicants in some race categories before the deadline if the maximum number of applicants for those categories are reached.

เปิดสนามให้ลงเล่นและซ้อมก่อนการแข่งขัน 17 – 23 กรกฎาคม 2566

The race track is open to practice before the competition on 17 – 23 July 2023

แจ้งกลุ่มการแข่งขัน 21 กรกฎาคม 2566

Announcement of competitor name list on 21 July 2023

แข่งขันจริง 23 กรกฎาคม 2566

The actual competition will take place on 23 July 2023

 

เปิดรับสมัครใน 5 รุ่น (สามารถลงเพิ่มรุ่นอายุที่สูงกว่าได้)

Open for registration in 5 levels (can register to cross the level which is higher)

 

Class A :

BABY รุ่นอายุ ต่ำกว่า 2.6 ปี + ผู้ปกครอง 1 ท่าน (รวมชายหญิง) , below 2.6 years old + 1 adult (supervision) (for boys and girls)

Class B :

FRESHY รุ่นอายุ 2.6-2.11 ปี (รวมชายหญิง),  Age 2.6-2.11 years old (for boys and girls)

Class C :

JUNIOR รุ่นอายุ 3 ปี (รวมชายหญิง), Age 3 years old (for boys and girls)

Class D :

SENIOR รุ่นอายุ 4 ปี (รวมชายหญิง), Age 4 years old (for boys and girls)

Class E :

EXPERT รุ่นอายุ 5-7 ปี (รวมชายหญิง), Age 5-7 years old (for boys and girls)

 

นับอายุวันที่แข่ง 23 กรกฎาคม 2566 เป็นเกณฑ์กำหนด.

Ages of the competitors will be counted as of 23 July 2023.

ตรวจสอบอายุของผู้เข้าแข่งขัน ณ วันแข่งผ่านทางเว็ปไซต์ https://www.calculator.net/age-calculator.html

 

Early Bird registration fee  : 690 Baht during 31 May – 19 June 2023.

ค่าสมัคร 690 บาท (เมื่อสมัครระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม – 19 มิถุนายน 2566)

 

Normal registration fee : 790 Baht during 20 June – 19 July 2023.

ค่าสมัคร 790 บาท (เมื่อสมัครระหว่างวันที่ 20 มิถุนายน – 19 กรกฎาคม 2566)

 

ผู้สมัคร 100 ท่านแรก จะได้รับเสื้อแขนยาว (เป็นแบบเดิม คอลเลคชั่นปี 2022) พร้อมเสื่อปิคนิค (ขนาด 89X145 cm.) ป้ายชื่อ และเหรียญรางวัล

(Inclusive of commemorative shirt, Beach Mat, Name Label and Medal)

 

ค่าสมัครข้ามรุ่นที่สูงกว่า ชำระเพิ่ม 300 บาท

Registration fee for cross registration to another level/ category: 300 Baht.

สงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าสมัครทุกกรณี

All registration fees are non-refundable.

 

 

#ของที่ระลึก

สำหรับผู้สมัคร 100 ท่านแรก จะได้รับของที่ระลึกดังนี้

เสื้อนักแข่งแขนยาว (เป็นแบบเดิม คอลเลคชั่นปี 2022)

เสื่อปิคนิค (ขนาด 89X145 cm.)

ป้ายชื่อ และเหรียญรางวัล

(เป็นเหรียญ finisher จะได้รับตอนเข้าเส้นชัย)

 

#special souvenir!

For the first 100 applicants, get special souvenirs (commemorative shirt – collection 2022)

Beach Mat (Size 89X145 cm.)

Name label for the bike.

Finisher medal.

 

ทั้งนี้กรุณาระบุไซส์เสื้อ เมื่อลงทะเบียนสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน

โดยเลือกรอบอกขนาด 24 นิ้ว / รอบอกขนาด 26 นิ้ว / รอบอกขนาด 28 นิ้ว / รอบอกขนาด 30 นิ้ว / รอบอกขนาด 32 นิ้ว / รอบอกขนาด 34 นิ้ว

 

Please specify your child’s shirt size when you register. The following sizes are available:

Chest size (in inches):

24 inch / 26 inch / 28 inch / 30 inch / 32 inch / 34 inch

 

#สนามแข่งขัน (พื้นที่เดิม)
สนามแข่งขันชั่วคราว ณ ลานกิจกรรมชั้น 1 ของศูนย์การค้าโรบินสัน ไลฟ์สไตล์ ถลาง จังหวัดภูเก็ต
Google Map : https://goo.gl/maps/vonCF6S7U7tDWGij7

 

#the race

The temporary race track is on activity court on level 1 of Robinson Lifestyle Thalang, Phuket.

Google Map : https://goo.gl/maps/vonCF6S7U7tDWGij7

 

 

เป็นสนามอินดอร์ ปูพรม ขนาดประมาณ 300 ตารางเมตร จุด Start มีขนาดความกว้างประมาณ 3 เมตร ในช่วงแรกจะเป็นการแข่งขันในทางตรงความยาว 18 เมตร แล้วเลี้ยวโค้งกลับตัว ความกว้างประมาณ  2.5 เมตร ก่อนเป็นทางตรงระยะทางประมาณ 13 เมตร แล้วเข้าโค้งเพื่อขึ้นแรมป์ความสูงประมาณ 50 เซ็นติเมตร หลังจากลงแรมป์จะปล่อยไหลประมาณ 7 เมตร แล้วเข้าโค้งเป็นทางตรงกลับไปยังจุดเริ่มต้น ความกว้างประมาณ 2.5 เมตร ความยาว 18 เมตร แล้ววนอีก 1 รอบสนาม รวมเป็น 2 รอบสนามเพื่อเข้าเส้นชัย

 

เป็นข้อมูลในเบื้องต้น อาจจะมีการปรับเปลี่ยนความกว้างของเลนบางช่วงเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับน้องๆ นักแข่ง หากเข้าโค้งหรือขึ้นแรมป์ไม่สะดวกในระหว่างการฝึกซ้อมก่อนการแข่งขันจริง

 

#Racecourse

It is an indoor racecourse with carpet in an area of around 300 square meters. There are 3 meters wild. In the first part, They will compete in a direct path of 18 meters long. And then Turn to the curve that has 2.5 meters of wild before going straight of 13 meters long and turn to the curve for going up to the ramp that heigh 50 centimeters tall. After going down from the ramp, It will be a Flow path around 7 meters long and turn the curve to go back to the start point again (There are 2.5 meters wild and 18 meters long) and repeat it 1 more round to get to the finish point.

 

#การแข่งขัน
การแข่งขันจะแบ่งออกเป็น 3 รอบ หรือมากกว่าแล้วแต่กรณี
คือรอบคัดเลือก qualifying round
รอบรองชนะเลิศ semifinals round
และรอบชิงชนะเลิศ final round

 

#competition

For each race category, there may be at least 3 rounds of more depending on the number of applicants:

-qualifying round

-semifinals round

-final round

 

จุดปล่อยตัวจะมีไม้กั้น ใช้เสียงสัญญาณการปล่อยตัวแบบเดียวกันกับสนามแข่งขันของ Cruzee Thailand (เป็นเสียงดนตรีเพื่อให้เด็กๆ นับจังหวะเองก่อนปล่อยตัว)

 

โดยจะมีการแรนด้อมเพื่อแบ่งกลุ่มนักแข่งออกเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 4-5 คน เพื่อปล่อยตัวพร้อมกันในรอบคัดเลือกก่อนคัดเอาผู้ชนะในอันดับที่ 1 หรือ อันดับที่ 1 และ 2 แล้วแต่กรณีเพื่อผ่านเข้ารอบไปทำการแข่งขันกับผู้ผ่านการคัดเลือกจากกลุ่มอื่นๆ จนเหลือผู้เข้าแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศ คัดเลือกผู้ชนะในอันดับที่ 1-2-3-4 เพื่อรับรางวัลจากกิจกรรมการแข่งขัน

 

We will randomly divide the racers into 4-5 people per ground, and release at the same time in qualifying round then we will select the winner from each round, or the top two winners in each round, as the case may be. Then the these winners will compete in the next round of the competition.

 

ตารางการแข่งขัน (เป็นเวลาโดยประมาณ กรุณาแสตนด์บายรอเรียกชื่อตามรอบการแข่งขันภายในบริเวณพื้นที่ที่จัดกิจกรรม)

We will try to keep all competitions within the time specified. All competitors should wait for their names to be called into competition within the competition area.

 

วันอาทิตย์ที่ 23 กรกฎาคม 2566

Sunday 23 July 2023

 

เวลา 15.00-15.30 น.

Class A :

BABY รุ่นอายุ ต่ำกว่า 2.6 ปี + ผู้ปกครอง 1 ท่าน (รวมชายหญิง) , below 2.6 years old + 1 adult (supervision) (for boys and girls)

 

เวลา 15.30-16.00 น.

Class B :

FRESHY รุ่นอายุ 2.6-2.11 ปี (รวมชายหญิง),  Age 2.6-2.11 years old (for boys and girls)

 

เวลา 16.00-16.30 น.

Class C :

JUNIOR รุ่นอายุ 3 ปี (รวมชายหญิง), Age 3 years old (for boys and girls)

 

เวลา 16.30-17.00 น.

Class D :

SENIOR รุ่นอายุ 4 ปี (รวมชายหญิง), Age 4  years old (for boys and girls)

 

เวลา 17.00-17.30 น.

Class E :

EXPERT รุ่นอายุ 5.0-7.0 ปี (รวมชายหญิง), Age 5.0-7.0 years old (for boys and girls)

 

17.30 น. พิธีมอบรางวัล

Award Presentation

 

#กติกาการแข่งขัน
เป็นการแข่งขันแบบเปิด สามารถเข้าร่วมการแข่งขันได้ทุกแบรนด์ แต่สงวนสิทธิเฉพาะล้อขนาด 12 นิ้วเท่านั้น

#rules of the competition

Competitors with any brand of balance bikes can join the competition. The bike can be decorated however, only bikes with 12inch wheels can be used.

 

ผู้เข้าแข่งขันจะต้องแต่งกายด้วยชุดและอุปกรณ์ที่มีความปลอดภัยก่อนทำการแข่งขันทุกครั้ง โดยนักแข่งจะต้องสวมหมวกกันน็อคและรองเท้าผ้าใบ สำหรับสนับศอก สนับเข่า ถุงมือ และหน้ากากอนามัยให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ปกครอง

The competitors have to wear safety equipment when joining the races:

-Helmet (compulsory)

-Sneaker (compulsory)

-Gloves (optional)

-Knee pads, Elbow pads (optional)

-Mask (optional)

 

มาตรการด้านสาธารณสุขจะเป็นไปตามประกาศของทางจังหวัดในช่วงของการจัดการแข่งขันฯ

 

#ของรางวัล
ในแต่ละรุ่นการแข่งขันจะมีผู้ชนะและได้รับรางวัลอันดับ 1-2-3-4 ซึ่งมีรายการของรางวัลดังนี้

#Award

For each category, the winners will receive the following prizes:

 

ชนะเลิศอันดับ 1 – The Winner
Robinson Lifestyle Thalang มอบถ้วยรางวัลเกียรติยศ
Gurion Gym Taekwondo มอบบัตรของขวัญสำหรับเรียนเทควันโดฟรี 1 เดือน มูลค่า 2,000 บาท
A Little Club มอบบัตรของขวัญสำหรับเรียนทำอาหาร มูลค่า 1,200 บาท
PAL Café มอบบัตรของขวัญสำหรับซื้อเครื่องดื่ม มูลค่า 100 บาท
Phuket Bird Park มอบบัตรเข้าชมสวนนกภูเก็ต สำหรับผู้ใหญ่ 1 ท่าน และเด็ก 1 ท่าน (ผู้ติดตาม เด็ก อายุ 1-3 ขวบ เข้าฟรี เด็กอายุ 4-11 ปี ชำระค่าเข้า 50 บาท)

และบัตรของขวัญสำหรับเรียนเสริมทักษะทางคณิตศาตร์ ที่ SAM Singapore Math มูลค่า 1,400 บาท หรือ บัตรของขวัญสำหรับเรียนเสริมพัฒนาการเด็กที่ Gymboree Play & Music Phuket มูลค่า 1,200 บาท (อย่างใดอย่างหนึ่ง) พร้อมตุ๊กตาจาก Coway

 

รองชนะเลิศอันดับ 1
Robinson Lifestyle Thalang มอบถ้วยรางวัลเกียรติยศ
Gurion Gym Taekwondo มอบบัตรของขวัญสำหรับเรียนเทควันโดฟรี 1 เดือน มูลค่า 2,000 บาท
A Little Club มอบบัตรของขวัญสำหรับเรียนทำอาหาร มูลค่า 1,200 บาท
PAL Café มอบบัตรของขวัญสำหรับซื้อเครื่องดื่ม มูลค่า 100 บาท
Phuket Bird Park มอบบัตรเข้าชมสวนนกภูเก็ต สำหรับผู้ใหญ่ 1 ท่าน และเด็ก 1 ท่าน (ผู้ติดตาม เด็ก อายุ 1-3 ขวบ เข้าฟรี เด็กอายุ 4-11 ปี ชำระค่าเข้า 50 บาท)

และบัตรของขวัญสำหรับเรียนเสริมทักษะทางคณิตศาตร์ ที่ SAM Singapore Math มูลค่า 1,400 บาท หรือ บัตรของขวัญสำหรับเรียนเสริมพัฒนาการเด็กที่ Gymboree Play & Music Phuket มูลค่า 1,200 บาท (อย่างใดอย่างหนึ่ง) พร้อมตุ๊กตาจาก Coway

 

รองชนะเลิศอันดับ 2
Robinson Lifestyle Thalang มอบถ้วยรางวัลเกียรติยศ
Gurion Gym Taekwondo มอบบัตรของขวัญสำหรับเรียนเทควันโดฟรี 1 เดือน มูลค่า 2,000 บาท
A Little Club มอบบัตรของขวัญสำหรับเรียนเต้น มูลค่า 1,000 บาท
PAL Café มอบบัตรของขวัญสำหรับซื้อเครื่องดื่ม มูลค่า 100 บาท
Phuket Bird Park มอบบัตรเข้าชมสวนนกภูเก็ต สำหรับผู้ใหญ่ 1 ท่าน และเด็ก 1 ท่าน (ผู้ติดตาม เด็ก อายุ 1-3 ขวบ เข้าฟรี เด็กอายุ 4-11 ปี ชำระค่าเข้า 50 บาท)

และบัตรของขวัญสำหรับเรียนเสริมทักษะทางคณิตศาตร์ ที่ SAM Singapore Math มูลค่า 1,400 บาท หรือ บัตรของขวัญสำหรับเรียนเสริมพัฒนาการเด็กที่ Gymboree Play & Music Phuket มูลค่า 1,200 บาท (อย่างใดอย่างหนึ่ง) พร้อมตุ๊กตาจาก Coway

 

รองชนะเลิศอันดับ 3
Robinson Lifestyle Thalang มอบถ้วยรางวัลเกียรติยศ
Pearl Hotel Phuket มอบบัตรของขวัญสำหรับรับประทานอาหารจีนที่ภัตตาคาร Rooftop บนชั้นที่ 12 ของโรงแรมเพิร์ล ภูเก็ต มูลค่า 300 บาท
Gurion Gym Taekwondo มอบบัตรของขวัญสำหรับเรียนเทควันโดฟรี 1 เดือน มูลค่า 2,000 บาท
A Little Club มอบบัตรของขวัญสำหรับเรียนเต้น มูลค่า 800 บาท
PAL Café มอบบัตรของขวัญสำหรับซื้อเครื่องดื่ม มูลค่า 100 บาท
Phuket Bird Park มอบบัตรเข้าชมสวนนกภูเก็ต สำหรับผู้ใหญ่ 1 ท่าน และเด็ก 1 ท่าน (ผู้ติดตาม เด็ก อายุ 1-3 ขวบ เข้าฟรี เด็กอายุ 4-11 ปี ชำระค่าเข้า 50 บาท)

และบัตรของขวัญสำหรับเรียนเสริมทักษะทางคณิตศาตร์ ที่ SAM Singapore Math มูลค่า 1,400 บาท หรือ บัตรของขวัญสำหรับเรียนเสริมพัฒนาการเด็กที่ Gymboree Play & Music Phuket มูลค่า 1,200 บาท (อย่างใดอย่างหนึ่ง) พร้อมตุ๊กตาจาก Coway

 

สมัครแข่งขันผ่านไลน์ที่ https://lin.ee/p4a8S9e หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่โทร. 081-466-9992

Apply for competition via LINE: https://lin.ee/p4a8S9e or ask for more information by calling 081-466-9992

 

Robinson Lifestyle Thalang Phuket Balance Bike Championship 2023 จัดโดย Robinson Lifestyle Thalang / Cruzee Bike / K Park Phuket ร่วมสนับสนุนการจัดกิจกรรมโดย Gymboree Play & Music Phuket / A Little Club / Gurion Gym Taekwondo / PAL Café  / SAM Sigpore Math / Pearl Hotel Phuket / Phuket Bird Park และ เครื่องกรองน้ำ Coway

 

การจัดการแข่งขัน Robinson Lifestyle Thalang Phuket Balance Bike Championship 2023 ถูกจัดขึ้นด้วยความมุ่งหวังที่จะได้สร้างพื้นที่แห่งการเรียนรู้ ส่งเสริมพัฒนาการตามช่วงวัย และมอบประสบการณ์ที่ดีที่สุดให้กับเด็กๆ และทุกคนในครอบครัว กฎกติกาและระเบียบข้อบังคับเป็นไปตามรูปแบบการจัดการแข่งขันของทาง Cruzee Thailand การตัดสินใดๆ ของทางคณะกรรมการถือว่าเป็นที่สิ้นสุด หากท่านข้อมีสอบถามสามารถติดต่อกับทีมงานของเราผ่านทางไลน์ https://lin.ee/p4a8S9e หรือโทร. 081-466-9992

บทความอื่นๆ

Subscribe To Our Newsletters