Make a Booking

ชวนเด็กๆ มาปลูกพืชผักสวนครัว เพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้

ในระหว่างที่ทุกคนต่างจะต้องเก็บตัวอยู่ที่บ้านเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 นี้ อาจจะทำให้คุณพ่อคุณแม่ได้มีเวลาทำกิจกรรมต่างๆ กับน้องๆ ที่บ้านมากขึ้น วันนี้พี่ยีราฟ มีอีกหนึ่งกิจกรรมมาแนะนำที่นอกจากจะเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์แล้ว ยังสามารถช่วยส่งเสริมการเรียนรู้และปลูกผังลักษณะนิสัยที่ดีให้กับน้องๆ ได้อีกด้วย ซึ่งกิจกรรมที่ว่านั้นก็คือ การปลูกพืชพักสวนครัว นั่นเอง
การชวนเด็กๆ มาปลูกผักสวนครัวนั้น นอกจากจะเป็นการประหยัดเงินจากการซื้อพืชผักต่างๆ แล้ว คุณพ่อคุณแม่และน้องๆ ยังจะได้รับประทานผักสวนครัวที่สะอาด ปลอดภัย ไม่ปนเปื้อนสารพิษ และทำให้น้องๆ ได้ฝึกทักษะทั้งด้านร่างกาย สมอง อารมณ์ และปรับทัศคติ ชอบและอยากจะทานผักที่ปลูกเองอีกด้วย
โดยวันนี้พี่ยีราฟมีเทคนิคดีๆ ที่คุณพ่อคุณแม่จะได้นำไปใช้เพื่อชักชวนและสอนให้น้องๆ มาใช้เวลาว่างในระหว่างที่เก็บตัวอยู่บ้าน หันมาปลูกผักกันครับ
1. เรียนรู้ก่อนลงมือปฏิบัติจริง คุณพ่อคุณแม่จะต้องเตรียมตัวศึกษาหาข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการหรือการปลูกพืชผักชนิดนั้นๆ ให้ดีก่อนลงมือทำหรือชวนน้องๆ มาปลูกผัก เพราะเด็กๆ จะต้องเรียนรู้จากคุณพ่อคุณแม่ การจดจำวิธีการและขั้นตอนที่ถูกต้องจึงเป้นเรื่องสำคัญสำหรับการเรียนรู้ของเขา
2. เลือกต้นที่ปลูกง่ายที่สุดก่อน เช่นต้นถั่วงอก ต้นอ่อนทานตะวัน ผักชี ต้นหอม คะน้า หรือกระเพราเป็นต้น โดยคุณพ่อคุณแม่เองอาจจะได้อธิบายถึงคุณประโยชน์ของผักแต่ละชนิดไปพร้อมกับวิธีการสังเกตและแยกแยะผักแต่ละชนิดออกจากกันเพื่อเสริมการเรียนรุ้ให้กับน้องๆ อีกทางหนึ่ง
3. มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบให้เด็กๆ ได้มีส่วนร่วม เช่นการเตรียมดิน การหยอดเมล็ดพืช การรดน้ำดูแล ไปจนถึงการเก็บเกี่ยว โดยอาจจะคิดเกมสนุกๆ ประกอบไปด้วย เช่นแข่งกันรดน้ำ ผักใครขึ้นก่อนคนนั้นชนะเป็นต้น
4. สอดแทรกคำสอน เพื่อเสริมการเรียนรู้ เช่นเรื่องระเบียบวินัยในการรดน้ำ พรวนดิน หรือใส่ปุ๋ย หรืออาจจะทำกิจกรรมเสริมเช่นการจดบันทึกการเจริญเติบโตของพืชผัก เพื่อปลูกฝังเรื่องการสังเกต จดบันทึก และเรียบเรียงการนำเสนอของเจ้าตัวเล็กได้อีกทางหนึ่ง
คุณพ่อคุณแม่อาจจะได้ลองนำเอาทั้ง 4 เทคนิคไปปรับใช้กับน้องๆ ในระหว่างที่ต้องเก็บตัวอยู่ที่บ้าน เพื่อปลูกฝังเมล็ดพันธ์อันดีให้กับเด็กๆ นะครับ ที่สำคัญอย่าลืมใส่ความตั้งใจ เอาใจใส่ และร่วมลงมือทำกับเขาเพื่อสร้างช่วงเวลาที่ดีที่สุดร่วมกันด้วยนะครับ

บทความอื่นๆ

Subscribe To Our Newsletters