Make a Booking

ยิ่งเต้น ยิ่งฉลาด เสริมทักษะรอบด้านให้กับเด็กๆ ด้วยการเต้นบัลเล่ต์

ยิ่งเต้น ยิ่งฉลาด

เสริมทักษะรอบด้านให้กับเด็กๆ ด้วยการเต้นบัลเล่ต์
เด็กๆ ในยุคปัจจุบัน นอกจากจะเก่งด้านวิชาการแล้ว ยังจะต้องทำกิจกรรมเสริมในด้านอื่นๆ อีก เพื่อช่วยเสริมสร้างทักษะที่สำคัญในชีวิตให้กับพวกเขา คุณพ่อคุณแม่บางท่านอาจจะได้ช่วยเลือกกิจกรรมที่เด็กๆ ชื่นชอบ ทั้งกีฬา ศิลปะ หรือดนตรี วันนี้พี่ยีราฟ จะขออนุญาตแนะนำกิจกรรมหนึ่งที่จะได้ช่วยส่งเสริมทักษะอย่างรอบด้านให้กับเด็กๆ ซึ่งนั่นก็คือ การเต้นบัลเล่ต์ นั่นเอง

กิจกรรมการเต้นบัลเล่ต์ เป็นกิจกรรมที่ได้รับความนิยมสำหรับเด็กๆ และบุคคลทั่วไปเป็นอย่างมาก โดยการเต้นดังกล่าวนั้น เป็นการแสดงประกอบกับจังหวะดนตรีและเสียงเพลง เพื่อสื่อสารและนำเสนอเรื่องราวผ่านการเต้น ทั้งนี้การเต้นดังกล่าวนอกจากจะเป็นกิจกรรมการออกกำลังกายอย่างหนึ่งแล้ว ยังมีประโยชน์ที่จะได้ช่วยเสริมสร้างทักษะในด้านต่างๆ ให้กับเด็กๆ อีกมาก ดังนี้

 

1. ทักษะทางด้านร่างกาย การเต้นบัลเล่ต์คือการออกกำลังกายอย่างหนึ่ง ผู้เรียนจะได้เคลื่อนไหวร่างกายและเผาผลาญพลังงานส่วนเกินออกไป ช่วยให้ร่างกายแข็งแรง ผ่อนคลาย และลดความเครียดจากกิจกรรมด้านวิชาการอื่นๆ ของเด็กๆ อีกทั้งยังช่วยส่งเสริมบุคคลิกภาพให้ผู้เรียนจัดวางร่างกายได้อย่างสง่างาม

2. ทักษะทางด้านดนตรี การเต้นบัลเล่ต์คือการสื่อสารผ่านท่วงท่าตามจังหวะดนตรี ผู้เรียนจะได้เคลื่อนไหวร่างกายไปตามจังหวะ และเสียงดนตรีคลาสสิคโอเปร่า ได้เรียนรู้ศาสตร์ทางด้านการแสดงไปพร้อมๆ กับศาสตร์ทางดนตรีที่จะได้ช่วยขับกล่อมให้มีสมาธิ สติปัญญา และช่วยในเรื่องของการจัดสรรระบบความจำจากการเรียนรู้ท่วงท่าทางการแสดงและเต้นไปพร้อมๆ กัน

3. ทักษะทางด้านศิลปะ การเต้นบัลเล่ต์เป็นศาสตร์ทางการแสดงศิลปะชั้นสูง ที่ผู้เรียนจะต้องสื่อสารผ่านท่วงท่าและการแสดงออกเพื่อสื่อสารถึงเรื่องราวอย่างเป็นระบบระเบียบ มีวิธีการ ขั้นตอน และท่วงท่าที่ได้กำหนดมาอย่างชัดเจน

4. ทักษะทางสังคม การเต้นบัลเล่ต์จะได้ช่วยฝึกการทำงานเป็นทีมให้กับผู้เรียน เด็กๆ จะต้องฝึกซ้อมและเต้นอย่างพร้อมเพียง โดยสื่อสารผ่านจังหวะการเคลื่อนไหวร่างกายและการส่งสายตาเพื่อสื่อสารกับเพื่อนร่วมทีม

 

นี่เป็นเพียงประโยชน์ใน 4 ข้อหลักของการเต้นบัลเล่ต์ที่จะได้ช่วยส่งเสริมทักษะอันสำคัญให้กับเด็กๆ ซึ่งเรียกได้ว่าครอบคลุมทั้งในส่วนของการเสริมสร้างความฉลาดทางด้านสติปัญญา (IQ) และความฉลาดทางด้านอารมณ์ (EQ) ทราบกันแบบนี้แล้ว อย่าลืมจัดตารางเวลาและหาโอกาสพาเด็กๆ มาเริ่มต้นทำความรู้จักและเรียนรู้การเต้นบัลเล่ต์นะครับ

 

ทั้งนี้ที่โครงการ เค พาร์ค ภูเก็ต เอง ก็มีกิจกรรมการเรียนการสอนการเต้นบัลเล่ต์ที่น่าสนใจเช่นเดียวกัน โดยสถาบัน A Little Club ซึ่งตั้งอยู่บริเวณชั้น 2 ของโครงการฯ ซึ่งมีตารางเรียนที่หลากหลายให้ผู้ปกครองและเด็กๆ ได้เลือกมาลงทะเบียนเรียนและทำกิจกรรม สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 076-604-261 หรือ 082-262-4945

 

แล้วพบกันที่ K Park Phuket นะครับ

บทความอื่นๆ

Subscribe To Our Newsletters