Make a Booking

การสัมผัส คือสิ่งสำคัญสำหรับเด็กในวัยแรกเกิด

 

การสัมผัส คือสิ่งสำคัญสำหรับเด็กในวัยแรกเกิด

 การสัมผัสถือเป็นรากฐานสำคัญในการดำรงชีวิตตั้งแต่แรกเกิด ที่สามารถแสดงออกถึงความรัก การเรียนรู้ รวมถึงการสื่อสารต่างๆ โดยกระตุ้นให้เกิดความรู้สึกผ่อนคลาย สร้างสายใยของความผูกพันและความอบอุ่นน่าทะนุถนอมจากพ่อแม่ นอกจากนี้การได้รับสัมผัสยังมีความหมายต่อการพัฒนาการทางสมอง และการเรียนรู้พื้นฐานสำหรับเด็กเล็กให้รับรู้ถึงการมีตัวตนอยู่บนโลก ซึ่งสามารถเสริมสร้างความเข้าใจในการอ่าน การพูด การคำนวณจนถึงวิทยาศาสตร์นั้นสำคัญเป็นอย่างยิ่งต่อเด็กในช่วง 2-3 ปีแรกของการเรียนรู้ ดังนั้นกิจกรรมที่ใช้พื้นฐานของการสัมผัสรักส่งผลให้เกิดพัฒนาการที่ดีเมื่อถูกกระตุ้นทางผิวหนัง

เมื่อลูกน้อยได้สัมผัสกับวัตถุต่างๆ จะทำให้เกิดการพัฒนาสมองทั้ง 4 ด้าน คือ ความรู้สึกถึงพื้นผิวสัมผัสอุณหภูมิของวัตถุนั้น ความพึงพอใจที่ได้รับ (รู้สึกชอบ หรือ ไม่ชอบ) รวมถึงการเคลื่อนไหวร่างกายโดยการยืดหยุ่นกล้ามเนื้อ และข้อต่อต่างๆ แสดงให้เห็นว่าการถูกกระตุ้นทางผิวหนังมีผลต่อพัฒนาการทางสมองและระบบประสาทอย่างมาก

พื้นฐานประโยชน์ที่ได้รับจากการสัมผัส

ในหลายประเทศ เมื่อแม่ต้องอุ้มลูกน้อยโดยผิวกายได้สัมผัสกันโดยตรง ไม่ว่าจะเป็นการกอด หรือหอมแก้ม มีส่วนช่วยอย่างยิ่งสำหรับการส่งเสริมทักษะด้านภาษาซึ่งเพิ่มพูนศักยภาพทางสมอง หรือ IQ พัฒนาการทางสมองที่ดียิ่งนั้นจะเกิดขึ้นอย่างสมบูรณ์เมื่อลูกน้อยได้สัมผัสจากพ่อแม่ซึ่งเพิ่มพูนความรู้สึกปลอดภัย และสื่อถึงความรักความอบอุ่นส่งผลดีต่อการเจริญเติบโตที่ยั่งยืน ทั้งด้านร่างกาย โภชนาการ ระบบภูมิต้านทานโรค รวมถึงการพักผ่อนที่เหมาะสมในเด็กเล็ก นอกจากนี้การถูกสัมผัสรักยังบรรเทาอาการไม่สบายตัว หรืออาการเจ็บป่วยต่างๆ การนวดสัมผัสในลูกน้อย รวมถึงกิจกรรมที่สอดแทรกการได้รับสัมผัสในลูกน้อย รวมถึงกิจกรรมที่สอดแทรกการได้รับสัมผัสที่อบอุ่นของคุณกำลังเติบโตอยู่นี้อย่าลืมมอบความรักผ่านสัมผัสที่อบอุ่น เพื่อสร้างความทรงจำที่น่าประทับใจ และปลอดภัยตั้งแต่ยังเด็กที่จะเป็นพลังอันแข็งแกร่งให้กับเด็กมีความมั่นใจเมื่อต้องเผชิญกับเรื่องยาก นอกจากนี้ยังเป็นการสื่อสารที่สร้างความรัก และความสัมพันธ์ระหว่างครอบครัวที่มีความหมายมากกว่าคำพูด ซึ่งเป็นสิ่งที่เด็กทุกคนต้องการ

 

The Importance of Touch for Infants      

Touch is the foundation for babies’ survival. It is how they feel loved, learn, and communicate. Touch is stimulating, relaxing, gives relief and nurtures bonding and attachment. Touch is the foundation for early learning and brain development. Touch is how babies gain body awareness, learn the world around them and establish the foundation for reading, language, math, and science. These learning pathways are wiring during the first two years of life. During these early years, it is important to provide nurturing, loving and stimulating touch activities for babies. When we talk about touch we are talking about how we respond to stimulation of the skin.

When a baby touches an object, four different pathways to the brain are stimulated. The baby feels the texture of the object, the temperature, the pleasure of it (comfortable or painful), and the movement or proprioception which involves the muscles and joints sending information to the brain. Therefore the early development of the nervous system and brain are connected to the stimulation of the skin.

Background Benefits of Touch Information

In primitive countries mothers carry their babies close to their bare skin. The result is more affection is lavished on the baby (hugs, kisses, stroking). The baby has increased language skills as well as a higher IQ. The four pathways mentioned above are stimulated when in contact with the parent.

The touch between parent and baby helps to form a secure bond and attachments. She feels that her needs will be met which allows her energy goes toward growth, her food absorbs better, she has a stronger immune system, she may sleep better and longer. Touch can relief discomfort of gas and/or colic and can reduce pain levels. With nurturing touch, a baby massage before a test, do better.

We never outgrow our need for touch. When you establish nurturing touching activities early in life it is easier to continue this touch as your baby grows to be a toddler, preschooler, school aged child, adolescent and adult. As your child goes through these stages giving nurturing touch will bring him back to the secure memory as a baby and will give him strength in difficult situations. Touch will provide communication that goes beyond words and continue that loving bond and connectedness throughout your relationship as parent and child. Absent of touch children will change their behaviors in order to get it.

 

Cr. GYMBO KNOWS ALL,GYMBOREE NEWSLETTER, April 2009

บทความอื่นๆ

Subscribe To Our Newsletters