Make a Booking

เมื่อลูก (เรียน) อยู่บ้านมากขึ้น พ่อแม่ควรรับมืออย่างไร

พญ. ณิชา ลิ้มตระกูล กุมารแพทย์ด้านพฤติกรรมและพัฒนาการศูนย์สุขภาพเด็ก โรงพยาบาลพญาไท 2 ได้แนะนำวิธีการรับมือและจัดสรรตารางเวลาร่วมกันดังนี้
 
1. จัดสรรเวลาเพื่อทำกิจกรรมร่วมกันอย่างหลากหลาย เช่น  เช่น กิจกรรมศิลปะ วาดภาพ ระบายสี ปั้นดินน้ำมัน กิจกรรมอ่านหนังสือนิทาน กิจกรรมเกม ต่อจิ๊กซอว์ จับคู่รูปภาพ ลากเส้นต่อจุด บันไดงู กิจกรรมการเต้นเข้าจังหวะ ร้องเพลง เล่นดนตรี กิจกรรมการทำอาหารหรือขนม กิจกรรมที่มีการเคลื่อนไหวหรือออกกำลังกาย ขี่จักรยาน ว่ายน้ำ เตะฟุตบอล เป็นต้น
 
2. นอกจากกิจกรรมต่างๆ แล้ว ควรฝึกให้เด็กๆ ได้ช่วยเหลือตนเอง ทำกิจวัตรประจำวันต่างๆ ด้วยตัวเอง เช่น รับประทานอาหาร อาบน้ำ แปรงฟัน แต่งตัว เป็นต้น นอกจากนั้นอาจมอบหมายงานบ้านง่ายๆ ให้ทำ เช่น พับผ้าห่ม เก็บที่นอนหลังจากตื่นนอน เอาผ้าไปใส่ถังซักผ้า ตากผ้า ล้างจาน รดน้ำต้นไม้ เป็นต้น
 
3. หลีกเลี่ยงการใช้สื่อผ่านจอต่างๆ ติดต่อกันเป็นระยะเวลายาวนาน ควรกำหนดระยะเวลาในการใช้สื่อผ่านจอให้ชัดเจน เช่น ใช้ได้ไม่เกินวันละ 1-2 ชั่วโมง เป็นต้น
 
อ้างอิงข้อมูลจาก www.phyathai.com

บทความอื่นๆ

Subscribe To Our Newsletters